Start  ›  Zestawienia  ›  Telefony  ›

Rok:
1901-2
1902-9
1903-9
1909-49 - co 183 mieszkaniec
1910-62 - co 153 mieszkaniec
1911-68 - co 140 mieszkaniec
1913-98 - co 100 mieszkaniec
1914-105 - co   95 mieszkaniec
1915-108 - co   94 mieszkaniec
1916-108 - co   95 mieszkaniec
1920-142 - co   86 mieszkaniec
1925-284 - co   48 mieszkaniec
1926- zmiana numeracji z 3 na 5 cyfrową
1937-439 - co   38 mieszkaniec
---
1946-62 (numeracja 5 cyfrowa)
29 - instytucje i wojsko
21 - firmy
12 - prywatne
1966-02 zmiana numeracji z 5 na 6 cyfrową
1997-12 - 01 zmiana numeracji z 6 na 7 cyfrową
 zmiana numeracji z 7 na 9 cyfrową


 Widok ze wzgórza przy ul. Polanki na klasztor oliwski.
Internet: www.allegro.pl.


 Klasztor i park oliwski. Początek lat 60-tych XX wieku.
Internet.

Początek strony.