Start  ›  Ulice  ›

 Abrahama (Antoniego) 
‹- Friedensschluß ‹- Friedenstraße
Dwór VI  
 Arkoñska 
‹- Stralsunder Straße
Ma³a Warszawa  
 Asnyka (Adama) 
‹- Albertstraße
Villa Hedwig  

 Ba³tycka 
‹- Dorfstraße (Brösener Strandpromenade)
Franciszek Halba, Domki rybackie  
 Ba¿yñskiego (Jana) 
‹- Hebbelstraße
 Beniowskiego (Maurycego) 
‹- D¹browskiego (Jaros³awa) ‹- Blücherstraße
 Bitwy Oliwskiej 
‹- Lerchenfeld
 B³êkitna 
Od 1972 roku
Jelitkowo  
 Bora Komorowskiego (Tadeusza) 
‹- Czerwonego Sztandaru ‹- Zwyciêzców ‹- Colbatzer Straße ‹- Sasper Weg
DAOL  
 Bursztynowa 
‹- Am Wiesendamm ‹- Hinter dem Teich
Jelitkowo  
 Bytowska 
‹- Ernsttal - Schwabental - Freudenthal
M³yny XIII-XX  

 Broskische Straße, Broskischer Weg, Broschkischer Weg 
(Letnica)  

 Ceynowy (Floriana) 
‹- Elisenstraße
Villa Martha, Ma³gorzata, El¿bieta  
 Ch³opska 
‹- Konradshammer
Pod Dobrym Pasterzem  
 Cystersów 
‹- Klosterstraße ‹- Kirchenstraße i Klosterstraße
Szafarnia, klasztor, Jakubek  
 Czerwony Dwór 
‹- Rothöfer Weg
Dwór Czerwny  
 Czy¿ewskiego (Józefa) 
‹- Ludolfiner Straße
Ochronka, kapliczka  

 Derdowskiego (Jarosza Henryka) 
‹- Jagowstraße
Drukarnia  
 Dickmana (Arenda) 
‹- Oetkerstraße
Dr Oetker  
 Droszyñskiego (Leona) 
‹- Zimmerstraße
Anglas -› Ba³tyk  
 Dro¿yny 
‹- Herman-Löns-Weg
 Drzyma³y (Micha³a) 
‹- Bülowstraße

 Flisacka 
‹- Gartenstraße

 Fischmeisterweg 
(Nowy Port)  

 Gdyñska 
‹- Elsaßweg
Jelitkowo  
 G³ogowska 
‹- Arno-Holz-Weg
 Gospody 
‹- Poggenkruger Weg ‹- Poggenkrugweg ‹- Abbau Glettkau
¯abianka  
 Grottgera (Artura) 
‹- Lessingstraße
 Grunwaldzka (Aleja) 
‹- Adolf-Hitler-Straße ‹- Pommersche Straße ‹- Zoppoter/Danziger Straße
Hala Olivia  
 Górskiego (Kazimierza) 
‹- Wiejska ‹- Am Kleinkrug
AWFiS  

 Glettkau (Lange Kate)  
(Jelitkowo)  

 Helska 
‹- Memellandweg
 Ho³du Pruskiego 
‹- Schefflerstraße
Wydawnictwo, Dyrekcja Kolei, Czachowscy  
 Husa (Jana) 
‹- ¯o³nierek ‹- Hardenbergstraße
 Husytów 
‹- Hussitenweg

 Jantarowa 
‹- Strandpromenade
Pla¿a  
 Jelitkowska 
‹- Glettkauer Heideweg
Jelitkowo  

 Kapliczna 
‹- Kapellenstraße ‹- Brösenerstraße
Jelitkowo. Hotel Nötzel - Posejdon, Hotele...  
 Kaprów 
‹- Gneisenaustraße ‹- Delbrückstraße
Franciszek Mamuszka  
 Karwieñska 
‹- Strauchmühler Weg
M³yn XXIII, Strauchmühle-ZOO  
 Kasprowicza (Jana) 
‹- Schillerstraße
Kilarski  
 Ko³obrzeska 
‹- Lübecker Straße
 Koœcierska 
‹- Schäfereiweg
M³yny XXI-XXII  
 Krêckiego (dr. Franciszka) 
‹- Schönstraße
 Krzywoustego (Boles³awa) 
‹- Fürstliche Aussicht
 Kupa³y (Janka) 
‹- Bachstraße
Obelisk poœwiêcony Jankowi Kupale  
 Kwietna 
‹- Ró¿ana ‹- Olivaer Rosengasse
M³yny X-XII  

 Leœna 
‹- Waldstraße
Koœció³ ewangelicki  
 Lêborska 
‹- Bremer Straße
 Liczmañkiego (Alfa) 
‹- Jahnstraße
Plac Tenisowy, Alf Liczmañski  

 Majkowskiego (Aleksandra) 
‹- Dultzstraße
 Miraua (Stefana) 
‹- Scharnhorststraße
 Morska 
‹- K¹pielowa ‹- Badestraße
Café Schneider, Jelitkowo  
 Mœciwoja II 
‹- Günthershoefer Promenade

 Noakowskiego (Stanis³awa) 
‹- Zacisze ‹- Heimstätte

 Obroñców Westerplatte 
‹- Georgstraße
 Ogrodowa - zlikwidowana
‹- Alfredstraße
Zak³ad Hodowli Roœlin  
 Opacka 
‹- Saltzmannstraße ‹- Am Karlsberg
Szko³a podstawowa (czerwona)  
 Orkana 
‹- Winterbergstraße
Wypo¿yczalnia ksi¹¿ek  
 Or³owska 
‹- Saarlandweg

 Pelpliñska 
‹- Fliederstraße
 Piastowska 
‹- Kaisersteg
 Plac Dworcowy 
‹- Bahnhofsvorplatz (Zufuhrstraße - droga dojazdowa)
Dworzec  
 Poczty Gdañskiej 
‹- Bahnstraße ‹- Bahnhofstraße
 Podhalañska 
‹- Bergstraße ‹- Am Wächterberg
Kurhaus Oliva, Oliwskie Nocki (nietoperze)  
 Polanki 
‹- Pelonker Straße
Dwory I-V, Liceum  
 Pomorska 
‹- Seestraße
M³yny I-IV, dom zdrojowy  
 Poznañska 
‹- Lützowstraße Przymorze, Roman Wyrobek, Stefan Hwin  

 Rybacka 
‹- Lothringenweg
¯abianka  
 Rybiñskiego (Opata Jacka) 
‹- Armii Radzieckiej ‹- Am Schloßgarten Szpitalik, ratusz, poczta, kawiarnie  

 Sambora 
‹- Körnerstraße ‹- Schopenhauerstraße

 S³oneczna 
‹- Ottostraße
"Jednoœæ", Pensjonat Ritter  
 S³owiañska 
‹- Humboldtstraße
(Anglas)  
 S³upska 
‹- Greifswalder Straße

Ma³a Warszawa  
 Solikowskiego (Jana) 
‹- Hamburger Straße
 Spacerowa 
‹- Köllner Chaussee oraz Försterei Renneberg

M³yn IX, Waldhäusen, Karlshof  
 Stary Rynek Oliwski 
‹- I Armii Polskiej ‹- Plac I Armii Polskiej ‹- Am Markt

Hotele, sklepy, Dom Zarazy  
 Subis³awa 
‹- Bachstraße
Ogrodnictwo, Pañstwowy Zak³ad Hodowli Koni  
 Szczeciñska 
‹- Stettiner Straße

Ma³a Warszawa  
 Œl¹ska 
‹- Konradstraße ‹- Ladestraße
Gazownia  
 Œwierkowa 
‹- Kwietna ‹- Oberförsterei
Tor saneczkowy  
 Œwiêtope³ka 
‹- Yorkstraße ‹- Zietenstraße

 Tatrzañska 
‹- Am Karlsberg
Restauracja Schweizerhaus, Pacho³ek  
 Tetmajera (Kazimierza)  ‹- Goethestraße
 Tysi¹clecia  Przed 1962 rokiem
Komitet Osiedlowy  

 W¹sowicza (Stanis³awa) 
‹- Steinstraße
"Wilhelm Werner & Co i Liqu"  
 Wejhera (Jakuba) 
‹- Grenzmarkweg
 Wiatraczna 
‹- Mühlenhofer Weg
Fabryka guzików  
 Wita Stwosza 
‹- Aleja Sprzymerzonych ‹- Kronprinzenallee
Hotel dla nauczycielek, zajezdnia  
 Witkiewicza (Stanis³awa) 
‹- Paulastraße
 Wypoczynkowa  ‹- Wochenendkolonie (Funkstation Glettkau) Radiostacja  

 Zacisze 
‹- Heimstätte
 Zajêcza 
‹- Am Hasenwinkel ‹- Ludolfiner Straße
Kapliczka  
 Zgody I 
‹- Daheimweg ‹- Daheimstraße
 ¯eglarska 
‹- Leuthenweg
Zajezdnia  
 ¯eromskiego (Stefana) 
‹- Foersterstraße ‹- Delbrückstraße
Spó³ka Budowlana "DOM"   Wykaz zmian nazw ulic 

Pocz¹tek strony.