Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 41  ›


Dorfstraße. Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).Po prawej budynek nr 41 i w g³êbi 39. Po lewej
domek rybacki numery: 22, 25.
Internet: www.wolneforumgdansk.pl. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.