Start  ›  Ulice  ›  Bytowska  ›  Młyn XIX  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa, Gdańsk 1957:

MŁYN XIX. Powyżej Nadleśnictwa, prawdopodobnie w miejscu gdzie droga przecina w poprzek Dolinę Radości. Teren zmieniony w związku z urządzeniem tu w 1873 r. hodowli ryb.

 Zobacz również:
 Młyn XIX  w dziale "Młyny"


 Gdzieś w Oliwie (Stiller Winkel bei Oliva). Około 1927 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Krzysztof Goryczko, "WARTO PAMIĘTAĆ", Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.

Fragment:

W 1955 roku z inicjatywy profesora Stanisława Sakowicza oddano do użytku Terenową Pracownię Rzeczną w Gdańsku-Oliwie należącą do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (fot 5), której zadaniem było prowadzenie badań i wdrażanie technologii chowu materiału zarybieniowego troci oraz hodowli pstrąga tęczowego. Pierwszym jej kierownikiem był dr Jan Jokiel (fot 6) a od 1959 mgr Ryszard Bartel. Interesującym jest iż według dokumentu uzyskanego przez prof. Bartla obiekt ten zlokalizowany jest w miejscu dziewiętnastowiecznej wylęgarni należącej do miejscowego leśnictwa.

W placówce tej do połowy lat osiemdziesiątych opracowano i wdrożono pierwsze w Polsce pasze granulowane dla pstrągów, metodę kontrolowania pory tarła pstrąga tęczowego poprzez regulowanie długości dnia, a także wraz z hodowcami metodę zimowej inkubacji i podchowu pstrągów tęczowych jesiennego tarła.

Również w TPRz w Oliwie rozpoczęto prace selekcyjne ukierunkowane na poprawę wartości użytkowej pstrągów tęczowych (fot 7).


Fot. 5. Terenowa Pracownia Rzeczna w Gdańsku Oliwie, lata siedemdziesiąte.


Fot. 6. Terenowa Pracownia Rzeczna w Gdańsku Oliwie późne lata pięćdziesiąte. Od lewej prof . Stanisław Sakowicz, prof. Franciszek Staff i dr Jan Jokiel.


Fot. 7. Terenowa Pracownia Rzeczna w Gdańsku Oliwie, lata siedemdziesiąte. Brygadzista Edward Nierzwicki.

Z archiwów rodzinnych (Jan Leżyński):

Około 1963 roku oliwską placówkę rozbudowało Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego.
Przy ulicy Bytowskiej 5 w sąsiedztwie dwukondygnacyjnego budynku stojącego w miejscu dawnego młyna, w którym znajdowała się wylęgarnia pstrąga wyburzono stare i wylano nowe betonowe baseny.
W okolicy magazynu dla pasz i domów, w których mieszkali pracownicy instytutu PUBR wybudował budynek laboratorium oraz wzdłuż ulicy Bytowskiej kilkanaście zbiorników ziemnych oddzielonych wałami. Przecinała je droga prowadząca od ulicy do zabudowań.


 Fragment osady "Rybaki". W głębi dawne budynki mieszkalne TPRz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Ostatni budynek po prawej to byłe laboratorium i w środku pozostały fragment dawnych magazynów dla pasz. 22.05.2005 roku.
Fot. Piotr Leżyński.


Początek strony.