Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 19  ›

PTTK Oddział "Trójmiasto", Plany "Trójmiasta" Gdańsk Sopot Gdynia, Gdynia 1957:

Kościół Św. Jakuba. Obok kościoła katedralnego stoi na wzniesieniu niewielki barokowy kościółek Św. Jakuba, niegdyś parafialny, dla ludności Oliwy. Pobudowany pod koniec XVI wieku w miejscu starego, zburzonego przez gdańszczan w 1577 r. w czasie zbrojnego zatargu Gdańska z Batorym.

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957:KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA.   N a w a   g ł ó w n a pochodzi może z pocz. XIV lub nawet jeszcze z końca XIII w. Podbudowa wieży oraz nawa boczna przypuszczalnie z XV w. Od strony południowej pod gzymsem resztki fryzu, może jeszcze gotyckiego. Po zniszczeniach w 1577 r. nawa odbudowana ok. 1600 r. Wieża pochodzi prawdopodobnie z 1709 r. (data na chorągiewce, na której nadto herb i inicjały opatów D. Konarskiego i K. Dąbrowskiego). Wewnątrz strop ozdobiony sztukatorami o formach rokokowych; rokokowy kartusz widnieje też na szczycie wschodnim. W latach 1879-1882 totalny remont; z tego czasu pochodzi m. in. k r u c h t a zachodnia. We wnętrzu rokokowy ołtarz drewniany; obraz gł. (płótno) - Chrystus, sygnowany: L. Sy (malarz gdański) 1853 r. Obraz w nasadzie "Zmartwych­wstanie", pod nim na rokokowym drewnianym kartuszu "Adam i Ewa" (oba XVIII w.). Na ołtarzu 4 cynowe lichtarze - XVIII w.; antepedium - haftowana tkanina (XIX w.). Ambona drewniana, rokokowa, pokryta złoconymi reliefami (XVIII w.); u wejścia portalik z drzwiczkami. W po­sadzce kościoła 6 płyt nagrobnych, w tym 4 z herbami; począwszy od wschodu: Stephan Kroiesky, † 1702; Johan von der Lind, "króla polskiego najlepszy pułkownik", herb, † 1646; obok schodów na organy płyta z 1640 r. (?), dalej z 1743 r., następna (zatarta) z herbem i dalsza z jele­niem w herbie. Drzwi do zakrystii z okuciem żelaznym (XVIII w.). Drzwi wejściowe z XVIII w., piękny zamek z trybowanymi okuciami rokokowymi. Przy kościele stary cmentarz, używany do 1832 r. Na cmentarzu klasycystyczny nagrobek kamienny z 1799 r., przed nim płyta nagrobkowa z 1834 r. między 2 słupkami przedprożowymi z 1729 r. Wśród krzewów uszkodzony nagrobek z 1788 r. Na nowym cmentarzu pomiędzy ulicami: Opacką i Czyżewskiego liczne nagrobki z polskimi nazwiskami i polskimi napisami, pochodzące sprzed 1945 r. Na grobie wybitnego działacza krajoznawcy, zmarłego w 1951 r. Jana Kilarskiego kapliczka z oryginalną ludową rzeźbą Ukrzyżowanego. Na krzyżu stojącym w końcu głównej alei stara figura Chrystusa.Fr. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959, str. 77.


Około roku 1960 przeprowadzona została ponowna konserwacja budowli. Odsłonięto wówczas najstarsze gotyckie części muru na ścianach zewnętrznych oraz zlikwidowano cmentarz. W latach 70 XX wieku kościół znów przechodził renowację. Odsłonięto wówczas łęki i fragmenty fryzu po stronie południowej. W roku 1974 podczas badań archeologicznych odsłonięto fundamenty.


Kościół św Jakuba przy ul. Cystersów w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Zobacz:
Poznaj kościół zwany Jakubkiem, www.Trojmiasto.pl
Rys historyczny kościoła, www.archikatedraoliwa.pl
Kościół św. Jakuba (Oliwa), www.gedanopedia.pl
Kościół św. Jakuba w Oliwie, pl.wikipedia.org
Kościół św. Jakuba, www.DawnaOliwa.pl


Kruchta (1879-1882) koścoła św. Jakuba w Oliwie. 1950 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Reprodukcja z www.fotomemoria.pl. Lata 70 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Reprodukcja z www.fotomemoria.pl. Lata 70 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Kościół św. Jakuba. Widok w kierunku ul. Opackiej. Około 1905 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Kościół św. Jakuba (Kościół ewangelicki gminy Oliwa). Pocztówka wysłana w 1904 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Kościół św. Jakuba. Widok od ul. Opackiej. Po prawej fragment szkoły czerwonej. Około 1908 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Kościół św. Jakuba. Widok od ul. Opackiej. Około 1912 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Kościół św. Jakuba. Widok w kierunku ul. Opackiej. Około 1912 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Kościół św. Jakuba. Rysował Konrad Wiederhold w 1928 roku.
Zygmunt Iwicki, Święta Oliwa z Anagni, 2013, str. 26.
Kruchta koścoła św. Jakuba w Oliwie. Lata 30. XX wieku.
Z albumu Pani Danuty Sandomirskiej.


Kościół św. Jakuba. Widok w kierunku ul. Opackiej. Około 1905 roku.   Zbiory Mirisława Piskorskiego.


Kościół św. Jakuba. Fasada zachodnia. Około 1905 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Kościół św. Jakuba. Fasada zachodnia. Około 1904 roku.
Ze strony www.Allegro.pl.


Kościół św. Jakuba. Pocztówka wysłana w 1905 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.

Od lutego 1833 roku do lipca 1945 roku kościół należał do oliwskiej gminy ewangelickiej.


Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w kościele św. Jakuba wydane w 1921 r.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Pieczątka z zaświadczenia o zawarciu małżeństwa w kościele św. Jakuba wydanego w 1921 r.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Evang. Kirchengemeinde. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.