Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 13-14  ›  Nazwiska  ›

Budynki nr 13, 14, 15, 15a, 16 i nr 17 zostały zburzone pod koniec lat siedemdziesiątych w czasie budowy pawilonu handlowego przy ul. Czyżewskiego.


Monitor Polski. Łódź 30 sierpnia 1947 roku:
Emilia Sokalska, zamieszkała w Gdańsku-Oliwie, przy ul. Czyżewskiego 14 b m. 1 - wniosła o uznanie za nieżyjącego męża jej Stefana, urodz. 20.12.1895 roku w Budapeszcie (Węgry), syna, Józefa i Katarzyny z domu Fruzyńska z zawodu tapicera, ostatnio zamieszkałego we Lwowie, który w dniu 5.3.1940 r. wyjechał do Rosji i od tego czasu nie dał o sobie znaku życia. Wzywa się wymienionego by w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi Grodzkiemu w Gdańsku.


Ulica Czyżewskiego z lotu ptaka. Numery od 4 do 15.
Fragment fot. lotniczej z lat 20/30 XX wieku.
Herder Institut, Gdask na fotografii lotniczej z okresu
międzywojennego, Wrocław 2010 r.


 Budynki nr 14a i 14b. Fot. z dnia 31.10.2010 roku.
© Piotr Leżyński.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym.   Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące.

Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.
1927:
Grönkowski A. - (maurer) mechanik

 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.