Start  ›  Ulice  ›  Dro¿yny  ›  Hermann-Löns-Weg 16  ›


Po lewej budynek nr 14-16 i prawej nr 18-20.   Herder Institut, "Gdañsk na fotografii lotniczej w okresie miêdzywojennym", Wroc³aw 2010 rok.
Lilienthalsche (Eheleute). Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lilienthalsche (Eheleute). Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lilienthalsche (Eheleute). Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helmuth Kluck. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Imstraut Büchau. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Imstraut Büchau. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Imstraut Büchau. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Herbert Büchau. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Herbert Büchau. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.