Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 311  ›

Friedensschluß -› Pommersche Straße 31.

Zobacz: Fabryka Tlenu i Acetylenu w Oliwie.

Widok ogólny (fot. 8) pokazuje na pierwszym planie dom dla brygadzistów i pracowników, w którym mieszkają cztery rodziny. W środkowym budyneku znajduje się fabryka tlenu, a ostatni budynek w tle to miejsce produkcji acetylenu.

8 - dom dla brygadzistów i pracowników, w którym mieszczą się cztery rodziny. 2 - pomieszczenie, w którym butle wypełniane są wytworzonym tlenem.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


4 - pomieszczenie, w którym produkuje się acetylen. 1 - pomieszczenie napełniania butli acetylenem.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


3 - pomeszczenie sklepowe z butlami. 7 - pomieszczenie, w którym produkuje się acetylen.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.


6 - pomieszcenie napełniania butli z tlenem. 5 - pomieszczenie sprężarek.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.
Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Acetylen- u. Sauerstoffwrkie A.-G. Friedensschluß. Książka telefoniczna z 1925 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Acetylen- und Sauerstoffwrkie A.-G. Danziger Wirtschaftsheft Nr 3. Juli 1929 r.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.
Friedensschluß an der Pommerschen Chaussee. Książka adre-sowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Państwowa Fabryka Tlenu i Acetylenu. M. Granke i M. Kuźniak, Informa-tor miasta Gdańska, Gdynia 1946.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


F-ka tlenu i acetylenu. Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Kasa Państwowej Fabryki Tlenu i Acetylenu. Pieczątka z 21.10.1947 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Państwowa Fabryka Tlenu i Acetylenu w Oliwie. Poznaj Gdańsk. Przewo-dnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


www.gedanopedia.pl (04.2020):
al. Grunwaldzka 311:
1945–49 - Państwowa Fabryka Tlenu i Acetylenu
1952–56 - Gdańska Wytwórnia Gazów Technicznych im. Wróblewskiego
1958–73 - Gazy Techniczne Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
1976–78 - Polgaz Szczecińskie Zakłady Rejonowe Gazów Technicznych
1980–82 - Polgaz Bydgoskie Zakłady Rejonowe Gazów Technicznych
al. Grunwaldzka 311/317:
1985–90 - Polgaz Zjednoczenie Gazów Technicznych Zakład Rejonowy Gdańsk
2010 - Linde Gaz Polska Spółka z o.o.Teren po oliwskim zakładzie istniejącym co najmniej od 1925 roku. Widok z "lotu ptaka" z 2016 roku.   Ze strony www.Trojmiasto.pl.Acetylen- u. Sauerstoffwrkie. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Acetylen- u. Sauerstoffwrkie. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Acetylen- u. Sauerstoffwrkie A.G. Książka adresowa z
1937-1938 roku.
  Zbiory Piotra Mazurka.


Acetylen- u. Sauerstoffwrkie A.G. Książka adresowa z 1939 r.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Acetylen- und Sauerstoffwrkie A.G. Książka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Acetylen- und Sauerstoffwrkie A.-G. Reklam z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Dziennik Bałtycki z 9 lutego 1966 roku:
W Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 311...

[...] ruszy w Gdańsku nowa placówka przedsiębiorstwa „Gazy Techniczne” – jedna z największych w kraju wytwórnia dwutlenku węgla. Budowa obiektu w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 311 dobiega końca. Wykonawca Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, świetnie wywiązał się z zadania. Jakość robót godna jest najwyższej noty, inwestor jest bardzo zadowolony ze współpracy z GPBP, a terminy są dotrzymywane. Koszt inwestycji wynosi ok. 30 mln złotych, z czego połowę stanowią nakłady na butle CO2. Poza sprężarkami sprowadzonymi z NRF, całe nowoczesne urządzenie wytwórni jest pochodzenia krajowego. [...] Jak już wspomnieliśmy, budująca się wytwórnia jest nową placówką „Gazów Technicznych”. Nowym, trzecim kolejnym oddziałem produkcyjnym przedsiębiorstwa oliwskiego, wchodzącego w skład Wielozakładowego Przedsiębiorstwa „Gazy Techniczne” w Gliwicach. Gdańska filia parająca się produkcją tlenu i acetylenu, jest znana w kraju z olbrzymich sukcesów produkcyjnych. [...] Niewątpliwie sukces to całej załogi przedsiębiorstwa z jej dyrektorem Marią Winiarską na czele. [...] Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 109 osób. Z chwilą uruchomienia wytwórni dwutlenku węgla stan załogi zwiększy się o ok. 30 osób. Perspektywy rozwojowe gdańskiej placówki? Naczelny inżynier mgr Wiesław Najsarek nie chce „zapeszyć” i zwleka z odpowiedzią. [...] Dowiadujemy się więc, że już teraz poważnie liczy się kierownictwo „Gazów-Technicznych” z dalszą rozbudową działów produkcji. Jednym z nich będzie fabryka suchego lodu.Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

Początek strony.