Start  ›  Ulice  ›  Karwieñska  ›  Strauchmühle ›Eduard Pietzcker, Luftkurort Strauchmühle, Danzig 1906Zobacz:
FB Gra¿ka, "Kurhaus Strauchmühle", 2022

Zobacz:
FB Gra¿ka, "Strauchmühle", 2022

Reklama z 1923 roku.
 Zbiory prywatne.Reklama z 1924 roku.
 Zbiory prywatne.Reklama z 1925 roku.
 Zbiory prywatne.Reklama z lat 30 XX wieku.
 Zbiory prywatne.Reklama z 1936 roku.
 Zbiory prywatne.
Ksi¹¿ka telefoniczna z 1911 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Helene Braunke z domu Klamrowski zmar³a w 1960 roku.
Ze strony Genderi.org. Widok na dolinê m³yna krzaczastego. Oko³o 1915 roku.
Zbiory prywatne.


 Gruss z oko³o 1900 roku.
Zbiory prywatne.


 Widok na zabudowania z oko³o 1902 roku.
Zbiory prywatne.


 Widok na zabudowania z oko³o 1906 roku.
Zbiory prywatne.


 Strauchmühle. Zima oko³o 1907 roku.
Zbiory prywatne. Strauchmühle. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Strauchmühle. Zima oko³o 1932 roku.
Zbiory prywatne.


 Fotografia z lat 30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.

 Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Rest. Strauchmühle. Strauchmühle. Danzig und Zoppot, Stadt und Hafen. Oko³o 1926 roku.          Ze strony www.Polona.pl.


Pocz¹tek strony.