Start  ›  Ulice  ›  Subis³awa  ›  Bachstraße 14  ›



Ksi¹¿ka telefoniczna z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.





 Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.