Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Młyn X  ›Ogłoszenie. Dziennik Bałtycki z 30.VIII.1946 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment planu z około 1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

 Staw młyna X. Fot. z 30.04.2005 roku.           Fot. Piotr Leżyński
 Zobacz więcej 

 Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.

Początek strony.