Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Oliwa - Mamuszka  ›

Franciszek Mamuszka, "Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki", Gdańsk 1985, str. 171-173:

Współczesny klasztor cystersów w Oliwie

       Po ostatniej wojnie cystersi powrócili do Oliwy. Nie mogli oczywiście objąć swojej prastarej siedziby zajmowanej przez Urząd Parafialny i Kurię Biskupią. Ich lokum jest duży budynek byłej ewangelickiej gminy przy ul. Polanki oraz jej kościół położony w bezpośrednim sąsiedztwie. Obecny klasztorek posiada w swym wnętrzu kaplicę i mieszkania zakonników. Wzniesiono go w 1934 r. Kościół noszący wezwanie Królowej Korony Polskiej wybudowany został przez ewangelików podczas I wojny światowej (początek budowy 5 IV 1913 r.) i poświęcony 31 X 1920 r, budowniczym był prof. Weber z Politechniki Gdańskiej.
       Jest to budowla neogotycka, zaliczana do najbardziej udanych architektonicznie obiektów sakralnych, zbudowanych w okresie zaboru pruskiego na Pomorzu Gdańskim. Posiada harmonijnie rozczłonkowane przyporami i otworami okien fasady i smukłą, o wyważonych proporcjach wieżę (wysokości 65,75 m), którą wieńczy strzelisty hełm. Po wojnie utracił niestety pierwotny krzyż, odpowiadający swoją wysokością hełmowi. Strąciła go w 1956 r. wichura. Wnętrze składa się z dwu wąziutkich naw bocznych i nieproporcjonalnie do nich szerokiej nawy głównej, nakrytej sklepieniem siatkowym. Świątynia zalana jest światłem wpadającym przez duże ostrołuczne okna, które uzyskały szlachetne, pseudogomółkowe oszklenie i witraże. Zharmonizowane są z całością wnętrza powojenne ołtarze, czego nie można powiedzieć o istniejącym malarskim zespole, wyobrażającym Mękę Pańską. Organy z 1926 r. wykonała firma Wittek z Elbląga.
       Zabytków kościół posiada bardzo mało. Należy do nich duża rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w południowej nawie. W zakrystii przechowują cystersi srebrny pozłacany kielich. Na jego okrągłej stopie wybity jest herb Gdańska, litera L i znak złotniczy VGN oraz napis E Maj O. 1772. Rolę obrazu w ołtarzu głównym spełnia feretron, pochodzący z wyposażenia kościoła poklasztornego, dzisiejszej katedry. W srebrnej oprawie barokowej mieści się dwustronny obraz, przedstawiający Matkę Boską i Chrystusa niosącego krzyż. Obydwa majowidła uzyskały oprawy w postaci srebrnych sukienek. Fundatorem feretronu był w 1754 r. U. Bauer, wykonali srebrne ozdoby Hausen i Haase, złotnicy gdańscy. Odnowiono go w 1931 r. w znanej gdańskiej firmie Moritz Stumpf, czynnej od 1861 r.


Początek strony.