Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Waldstraße 3 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Leśna nr 3. Rok wykonania karty: 1983-1985 (R. Radej, J. Tamulewicz).


Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Liczmańskiego nr 1 około 1915 roku. (Zbiory Piotr Popiński).   Grzegorz Fortuna, Donald Tusk, Krzysztof Grynder, Był sobie Gdańsk, Dzielnice, Oliwa Jelitkowo, Milenium Media Gdańsk 2003.


Oliwa. Budynek nr 3 przy ul. Leśnej. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Oliwa. Budynek nr 3 przy ul. Leśnej. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Budynek nr 3 przy ul. Leśnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Franiszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980,
str. 65-66:
[1918-1920] Bazą zespołu w Oliwie było mieszkanie Anastazego Tejkowskiego członka zarządu "Lutni", mieszkającego przy ul. Leśnej 3, gdzie podejmowano chórzystów z serdeczną gościnnością.
str. 66:
wspomniany Anastazy Tejkowski z Chełmna;
str. 125:
Na początku lat trzydziestych w Oliwie wiodącą organizacją była nadal Gmina Polska. Po Antonim Leszczyńskim, a później Sylwestrze Drzewickim i Dominiku Borkowskim stanął na czele organizacji Antoni Maciejewski, mający w zarządzie Czesława Tejkowskiego, Sylwestra Drzewickiego, Jakuba Strongowskiego, Szredera i A. Dunsta. Zarząd ten kierował miejscowym Komitetem Szkolnym, zabiegającym o lepszą pracę szkoły z dziećmi polskimi.
str. 129-130:
Polskie Zrzeszenie Pracy zorganizowała swoją filię w Oliwie 7 grudnia 1933 r. Na czele zrzeszenia stanął Augustyn Zieliński, jako prezes. Do zarządu weszli: Brunon Garnecki - wiceprezes, Aleksander Kraiński - sekretarz, Jan Damps - skarbnik, Augustyn Lubocki, Franciszek Strongowski i Kożyczkowski - mężowie zaufania. Zespół ten wraz z kilkoma jeszcze działaczami, takimi jak Henryk Wieczorkiewicz, Władysław Siatkowski, Czesław Tejkowski i Franciszek Czaplewski kierował odtąd pracami filii, aż do momentu konsolidacji obozu polskiego.
str. 160:
38. Maksymilian Antoni Tejkowski - od 1 IX 1939 r. więzień obozów koncentracyjnych Stutthof, Sachsenhausen, Mauthausen - do wyzwolenia 5 V 1945 r.

Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996:


Str. 129:
Tejkowscy wraz z czterema synami początkowo wynajęli mieszkanie przy Klosterstrasse 12 (Cystersów) w domu, który już nie istnieje. Następnie blisko dwadzieścia lat mieszkali przy Waldstrasse 3 (Leśna), gdzie zajmowali cztery pokoje na drugim piętrze. W 1936 roku przeprowadzili się do pięciopokojowego lokalu na parterze przy Gneisenaustrasse 2 (Kaprów).

Zobacz:
Oliwskie miejsce pamięci, Dziennik Bałtycki z 1988 r.
Tejkowscy, rodzina, niezapomniani.org
Tejkowscy - cmentarz oliwski

Anastazy Tejkowski, www.geni.com
Czesław Tejkowski, www.geni.com
Maksymilian Antoni Tejkowski, www.geni.com

Pierwsza książka adresowa podająca Tejkowskich (wdowa Kasimira - Kazimera?) w Oliwie wydana została w 1916 roku.

Zobacz:
FB Grażka, "Tejkowscy, Leśna 3", 2022
FB Grażka, "Tejkowscy, Leśna 3", 2022
FB Grażka, "Louis Ignaz Paul Lejeune", 2022
Cmentarz Oliwski jest pełen niezwykłych..., Radio Gdańsk 2022
Leśna 3 – nowy oliwski zabytek, StaraOliwa.pl 2023


Fragment z pocztówki lotniczej. Od lewej budynki: nr 1, 2 i 3. Przełom lat 20/30 XX wieku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.W. Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

W 1909 roku letników przyjmowali (Waldstraße 3): Bieler (14 osób) oraz Lohse (8 osób).W. Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Waldstraße 3):
Bieler, Emilie, rentierka (Rentiere).
Klein, Erich, kupiec (Kaufmann).
Lohse, Wilhelm, rentier (Rentner).
Rose, Georg, inżynier (Ingenieur).
Tejkowski, Anaitasius, rentier.
Werner, Margarete, modystka (Modist).


Tejkowscy (Tejkowski). Książka adresowa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Schmitt. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Lohse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldstraße 3. Tejkowscy. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Foth. Anastazy Tejkowski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Foth. Tejkowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Foth. Tejkowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Foth. Tejkowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


H. Foth. Tejkowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rihard Skotnicki. Tejkowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rihard Skotnicki. Tejkowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rihard Skotnicki. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Boetzel. Reklama z książki telefonicznej na 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Rihard Skotnicki. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Erika Skotnicki. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Rihard Skotnicki. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johanna Kilbach z domu Klatt. Nekrolig. Olivaer Nachrichten nr 40 z 1912 roku.   Przekazała Grażyna Niemyjska.


Zobacz:
Georg Bieler, Kriegerverein Königin Luise zu Oliva
Wilhelm Boetzel (Osmolit)


Nekrolog Urlich Boetzel (Klara, Wilhelm Boetzel). 20/30.9.1941.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Rihard Skotnicki. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Klonowska Pelagia. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk.
Przewodnik-Informator z 1949 roku.
  Zbiory Piotra Leżyńskiego.Początek strony.