Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 24-25  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Sala gimnastyczna ul. Liczmańskiego nr 25. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz).Hala sportowa (nr 25). Około 1915 roku (Zbiory Piotra Popińskiego).
Grzegorz Fortuna, Donald Tusk, Krzysztof Grynder, Był sobie Gdańsk, Dzielnice, Oliwa Jelitkowo, Milenium Media Gdańsk 2003.

 Plac tenisowy - Fotografie ze strony www.StaraOliwa.pl
Zobacz:
FB Grażka, "Boisko sportowe", 2022
FB Grażka, "Korty tenisowe", 2022 Tennisplatz. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Turnhalle. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Max Dellke. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Albert Kummer. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Albert Kummer. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Plac tenisowy nr 24 i powyżej budynki nr 25 oraz następny nr 26.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Oliwska hala sportowa. Budynki nr 25. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera. Albert Kummer. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Albert Kummer. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka. Albert Kummer. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Albert Kummer. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Albert Kummer. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.