Start  ›  Ulice  ›  Stanisława Noakowskiego  ›  Heimstätte 10 ›


Monitor Polski z 28 października 1946 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Książka adresowa z 1927 roku.
Internet: www.dziennikiurzedowe.gow.pl.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.