Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 10  ›


Fragment ulicy Obrońców Wrsterplatte. 1977rok.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (kamienica) ul. Obrońców Westerplatte nr 10. Rok wykonania karty: 1983 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).


Domy nr 9-16, 28 widoczne na fotografii pochodzącej z 1901 roku.

W 1909 roku letników przyjmowali (Georgstraße 10): Gardemin (4 osoby), Heinel (3 osoby) i Peters (3 osoby).


Domy nr 10 i 11 przy ul. Georgstraße. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Od lewej u góry nr 9, 10, 11 i na dole nr 34 oraz 33.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 10 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte nr 10 w Oliwie.
Źródło: ZAPA, maj 1997.
Graf Kunigunde z domu Lezapiewski. Bescheinigung über Eintragung eines Sterbefalles wydane 1. 8. 1927 r. (zaświadczenie dla celów pochówku).   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Zobacz: Walter Hildebrandt (1937-1938), Ryszard Kopittke, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk lipiec 2019, str 22.


Niezabudowane. Książka adresowa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Danziger Elektrische Straßenbahn. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 10):
Harder, Helene, rentierka (Rentiere).
John, Luise, wdowa (Wwe.).
Peters, Julius, rentier.
Roehl, Helene, wdowa po pastorze (Pastorwitwe).
Rose, Franz, urzędnik bankowy (Bankbeamt.).
Wierzbicki, Paul, sekretarz sądu (Gerichtssekretär).


Fritz Heyn. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Heyn. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Edith Welmm. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Charlotte Pahnke. Walter Hildebrandt. Książka telefoniczna z
1937 roku.
  Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Fritz Heyn. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Welmm. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.