Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 10  ›


Fragment ulicy Obrońców Wrsterplatte. 1977rok.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (kamienica) ul. Obrońców Westerplatte nr 10. Rok wykonania karty: 1983 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).


Domy nr 9-16, 28 widoczne na fotografii pochodzącej z 1901 roku.

W 1909 roku letników przyjmowali (Georgstraße 10): Gardemin (4 osoby), Heinel (3 osoby) i Peters (3 osoby).


Domy nr 10 i 11 przy ul. Georgstraße. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Od lewej u góry nr 9, 10, 11 i na dole nr 34 oraz 33.   Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek nr 10 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn a. G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Fritz Heyn. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

1937-1938 - Walter Hildebrandt:
Zobacz: Ryszard Kopittke, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk lipiec 2019, str 22.


Fritz Heyn. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Edith Welmm. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Charlotte Pahnke. Walter Hildebrandt. Książka telefoniczna z
1937 roku.
  Zbiory TPG Strefa Historyczna TPG.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Fritz Heyn. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Welmm. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilh. Schlüter. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.