Start  ›  Ulice  ›  Piastowska  ›  Kaisersteg 39  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Piastowska nr 22. Rok wykonania karty: 1984 (J. Piechowska).


Dom nr 22 przy ul. Piastowskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Kpt. Leon Piasecki ps. Springer, Szczęsny, Andrzej (1911–1987):
"Potem mieszkał w Gdańsku-Oliwie przy ul. Piastowskiej 39. Prowadził tam mały warsztat płyt akumulatorowych. W marcu 1946 r. był zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Sopocie za niewłaściwe zachowanie się w kinie. Po wyjaśnieniu, że ma kontakty z MBP (m.in. Różańskim), został zwolniony. Według powojennych relacji członków konspiracji współpracował z PUBP w Sopocie, a następnie wyprowadził się do Bydgoszczy (ul. Wileńska 7)."

Przekazał Bogdan Gołuński


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Georg Modrow. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Georg Modrow. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Modrow. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Modrow. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Modrow. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Modrow. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Modrow. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Auch Georg Heinrich Karl Modrow war weichender Erbe eines Gutes in Hinterpommern. Sein Vater Gottfried Heinrich Modrow, älterer Bruder von Wilhelm Modrow (s. o.), erbte von seinem Vater Gut Julienhof, Kreis Dramburg. Geboren als ältester Sohn am 9. Mai 1864 in Julienhof bei Kallies, Kreis Dramburg, besuchte Georg das Realgymnasium in Stettin bis zur Prima, lernte Landwirtschaft und bezeichnete sich seit November 1882 als Landwirt. Er kaufte am 1. Juli 1889 das Gut Neuguth bei Schöneck, Kreis Berent, Westpreußen, zunächst 800 ha, von denen er 108 ha Forst verkaufte. Er baute sämtliche Gebäude, Stallungen wie Wohngebäude neu. Er heiratete am 21. Mai 1891 Gertrud Karow (1869-1945) aus Stargard, Pom. Das Gut wurde 1905 auf „allerhöchste Kabinettsorder“ in Modrowshorst umbenannt und 1920 in Modrowo {Bolesławowo - Zespół Szkół Rolniczych}. Georg Modrow war Hauptmann der Landwehr und vertrat den Wahlkreis Dirschau- Stargard-Berent von 1910-1918 im preußischen Abgeordnetenhaus. Er machte das Gut zu einem Musterhof, vor allem in der Rinder- und Schweinezucht. Er war in vielen Ehrenämtern und Vereinigungen tätig. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, von denen Werner Gustav Heinrich (1892-1945) 1923 die Bewirtschaftung von Modrowshorst übernahm und der jüngere Bruder Georg Erich Otto (1896-1966) 1921 die des Gutes Röhrchen im Kreis Greifenhagen, Pommern, das Georg Modrow sen. 1920 gekauft hatte. Georg sen. nahm mit seiner Frau Gertrud Wohnsitz in Oliva am Kaisersteg, wo er 1931 starb.

Także Georg Heinrich Karl Modrow był niebezpośrednim spadkobiercą dóbr ziemskich na Pomorzu. Jego ojciec Gottfried Heinrich Modrow, starszy brat Wilhelma Modrowa, oddziedziczył posiadłość ziemską tzw. gospodarstwo Julien w powiecie drawskim (niem. Dramburg). Urodził sie 9. Maja 1864 jako najstarszy syn w tym gospodarstwie koło Kalisza Pomorskiego (niem. Kallies) w powiecie drawskim. Uczęszczał Georg do gimnazjum w Szczecinie o kierunku rolniczym, które ukonczył z bardzo dobrym wynikiem. Od listopada 1882 określał sie jako gospodarz ziemski. Dnia 1. lipca 1889r. kupił gospodarstwo rolne w Bolesławowie (uwaga do 1950 Modrowo, niem. Neyguth) kolo Skarszew (niem. Schöneck) w powiecie starogardzkim (dawniej powiat skarszewski niem. Berent). Początkowo posiadłość ziemska była o powierzchni 800 ha i z tego areału zostało przez niego 108 ha lasu odsprzedane. Zbudował on na nowo wszelkie pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne. Ożenił się dnia 21. maja 1891r. z Gertrud z d. Karow (1869-1945) ze Starogardu Gd. (niem. Pr. Stargard). W roku 1905 posiadłość ziemska została przez ustawę rządową nazwana Modrowshorst a w roku 1920 zmieniła nazwę na Modrowo (dzis Bolesławowo z Zespołem Szkół Rolniczych). Georg Modrow był kapitanem obrony terytorialnej oraz w latach 1910-1918 parlamentarzystą pruskim okręgu wyborczego Tczew-Starogard Gd.-Koscierzyna (niem. Dirschau-Stargard-Berent). Swoje gospodarstwo ziemskie podniósł do rangi gospodarstwa wzorcowego o kierunku chowu bydła i trzody chlewnej. Bral czynny udział we wielu organizacjach na stanowiskach honorowego członka. Małżeństwo jego miało dwoje dzieci, z których Werner Gustaw Heinrich (1892-1945) w roku 1923 przejął gospodarowanie posiadłości ziemskiej. Natomiast jego młodszy brat Georg Erich Otto (1896-1966) w 1921r. przejął gospodarstwo ziemskie Rurka (niem. Röhrchen) w powiecie nowogardzkim (niem. Naugard Kreis Greifenhagen), które ojciec Georg (senior) w roku 1920 dla niego kupił. Georg (senior) przejął wraz z zona Gertrud dom w Oliwie przy ul. Piastowskiej 39 (Kaisersteg 39) gdzie w roku 1931 zmarł.

Przetłumaczył Bogdan Gołuński


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gertrud Modrow. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Georg Modrow.

Berenter Kreisbote, nr 9,
grudzień 2006
.


 
 Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Kaisersteg) z 1933 roku.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Początek strony.