Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 1  ›


Frgment pocztówki. Polanki nr 1-2. Początek XX wieku.
Piotr Popiński, Dawny Gdańsk na pocztówkach, Gdańsk 2000.Mieszkańcy w 1897 roku (Pelonker Straße 1):
Bock, Rudolf, Seemann. Dellke, Franz, Schuhmacher. Reyhes, Johannes, Zimmermann. Trzynski, Ignak, Stahlschmied.

Mieszkańcy w 1898 roku (Pelonker Straße 1):
Bork, Rudolf, Seemann. Dellke, Franz, Schuhmacher. Reyher, Johannes, Zimmermann. Trzynski, Ww. Wellage, Minna, Frl.


Kafemann. Tel. 16. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Oscar Fröbich. Tel. 7. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Georg Woedtke. Tel. 7. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Kafemann. Tel. 16. Feldner. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Oscar Fröbich. Tel. 7. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Georg Woedtke. Tel. 7. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Kafemann. Tel. 16. Feldner. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Zobacz (w 1901 roku w Oliwie zainstalowanych było dwa numery telefonów. W latach 1902-1903 dziewięć): Tel. 7, Tel. 16.

W 1909 roku letników przyjmowali: Feldner (2 osoby), Kruzer (1 osobę) i Schimski (1 osobę).


Po prawej fragment budynku nr 2 i w głębi budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte. Lata 20 XX wieku.   Internet: www.Allegro.pl.


Planu Gdańska z 1933 roku. Zaznaczono dom nr 1 przy ul. Pelonker Straße / 21 przy Georgstraße.   Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:

str 95:
W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: ... Leon i Anna Smoleniowie, Franciszek ...

str 66:
(1923) W części artystycznej wystąpiła "Lutnia", zespół taneczny studentów - Polaków z Politechniki Gdańskiej i zespół dziewcząt z Oliwy. Nadto para tancerzy amatorów: Anna Smoleniowa i student Radojewski wykonała "Taniec rokokowy", a zespół członków "Jedności" odegrał jednoaktową komedię S. Dobrzańskiego "Onufry".


Stellmacher Werkstaft. Garten. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.A. Fischer. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Fischer. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Fischer. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Schimski. Langkowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Schimski. Langkowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

LANGKOWSKI:


Hermann Langkowski. Reklama z wewnętrznej strony obrazu.
Pobrano z internetu (www.Allegro.pl lub www.eBay.de).Hermann Langkowski. Nagłówek koperty. Nadano 23.02.1915 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.FELDNER:


Fritz Feldner. Wklejki. Założenie firmy 1901 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Fritz Feldner. Wklejki. Założenie firmy 1901 rok.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Fritz Feldner. Reklama z Olivaer Nachrichten. Początek XX w.
Ze strony: Gedanarium (Facebook).


Fritz Feldner. Reklama z 1904 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.Fritz Feldner. Reklama. Olivaer Nachrichten z 10. 01. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.Fritz Feldner. Rachunek z 25. 06. 1915 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Feldner. Buchhandlung. List wysłany 31. 01. 1923 roku.
Internet: www.eBay.de.


KLOSTER APOTHEKE:

1920–1933 Georg Weinedel
1933–1938 Meta Weinedel
1938–1942 Johannes Wnendt


Kloster Apotheke. Georg Weinedel. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kloster Apotheke. Spis firm (Danziger Handels Adressbuch) z 1922 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.Kloster Apotheke. Georg Weinedel. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.Kloster Apotheke. Georg Weinedel. Reklama z 1925 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.
Johannes Wendt. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.
Na fot. klasowej Stein. 1936.   Internet: dzieciswiata.50webs.com.


Na fot. klasowej Stein. 1940.   Internet: dzieciswiata.50webs.com.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.


Robert Hallmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 1):
Bitschkowski, Johann, nauczyciel (Lehrer).
Deuble, Oskar, urzędnik stoczniowy (Werftbeamter).
Gorsch, Anastasia, utrzymanie prywatne (Privatiere).
Hallmann, Robert, mistrz szewski (Schuhmachermeister).
Polley, Gustav, mistrz szewski (Schuhmachermstr.).
Smolen, Leon, kupiec (Kfm.).


Robert Hallmann. Salamander. Danzig Illustierter Fuhrer 1924 rok.   Zbiory Mirisława Piskorskiego.


Robert Hallmann. Nagłówek koperty. Nadano 18.11.1925 roku.
Internet: www.eBay.de.Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Käthe Neumann. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Robert Hallmann. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Robert Hallmann. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.