Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonken Straße 110  ›


 Ujęcie wody (Wasserwek). Fot. z 1906 roku.
Mieczysław Abramowicz, Byl sobie Gdansk (3) 12.1997 (s25).


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.