Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonken Straße 121  ›

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa, Gdańsk 1957:

DWÓR IV. (Polanki 119-121). Budynek główny prawdopodobnie jeszcze z XVIII w., piętrowy, trójskrzydłowy, później rozbudowany i przebudowany. Dokoła duże założenie parkowe z licznymi alejami. W części północnej ciąg czterech stawów. Na południowo-wschodnim skraju ogrodu ryglowy domek ogrodnika, parterowy, prawdo-podobnie pochodzący jeszcze z XVIII w.


Ks. dr. Zygmunt Iwicki, Fragmenty z Kroniki parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.
Rok 1914 (str. 22 i 64):

W sanatorium w IV dworze na Polankach, u diakonek 96, i w katolickim Domu św. Barnarda [Opacka 5] przyjmowano lekko rannych. Duchowni z Oliwy podjęli się tam dobrowolnie i bezpłatnie opieki duszpasterskiej.

96 Sanatorium Dziecięce znajdowało się w Dworze IV na Polankach 119-121. Teren Polanek wchodził już przed rokiem 1279 w skład posiadłości cystersów oliwskich (por. PUB 309).Podpisana: Pelonken 8.4.1915.
Zbiory prywatne.Podpisana: Pelonken 11.11.1915.
Internet. Staw i dwór. Około 1910 roku.
Zbiory prywatne.


 Widok dworu od frontu. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Frgment dworu i część założenia ogrodowego.
Lata 30 XX wieku.
Wojciech Gruszczyński, ”Wolne Miasto Gdańsk”, Gdańsk 2009.Widoki z dworu wydane przez firmę  Gotthiel & Sohn   Zbudowania gospodarcze. Lata 30 XX wieku.
Internet.


Zimowy widok dworu. W głębi zabudowania gospodarcze.
Widok od strony ul. Polanki. Około 1915 roku.
Grzegorz Fortuna, Donald Tusk, "Oliwa Jelitkowo", Gdańsk 2003.


Dwór od strony ul. Polanki. W głębi zabudowania gospodarcze.
Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


W głębi zabudowania dworu. Koniec lat 20 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Sanatorium. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory prywatne.Fragment mapy z 1936 r. Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u.
Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.