Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 130  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Budynek gimnazjum - ob. Liceum Ogólnokształcące nr 5 ul. Polanki nr 130. Rok wykonania karty: 1983 - 1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).

Budowa: 1912-1913.

Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne.


M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
Gimnazjum i Liceum. Pedagogium. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Państwowe Pedagogium w Oliwie. Książka telefoniczna z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Romuald Grzybowski, "Dobór i wymiana kadry nauczycielskiej WSP w Gdańsku w latach 1946-1949", Rocznik Gdański 1998, str. 99:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku rozpoczęła działalność 1 października 1946 r. /Została ona powołana do życia Zarządzeniem Ministra Oświaty z 20 września 1946 r., Dz. Urz. Min. Ośw., nr 11, poz. 376/. Od postawionego w stan likwidacji Państwowego Pedagogium przyjęła skromną bazę lokalową w postaci 4 sal wykładowych (zlokalizowanych w gmachu Gimnazjum i Liceum Ogólno-kształcącego w Gdańsku-Oliwie, przy ul. Polanki 130), jak również jego słuchaczy, a nade wszystko kadrę pedagogiczną /Por. Zarządzenie Ministra Oświaty z 12 marca 1946 r. w sprawie Statutu PWSP, Dz. Urz. Min. Ośw., Nr 2, poz. 47/. Zabieg taki był możliwy m.in. dlatego, że w pierwszym okresie istnienia wyższych szkół pedagogicznych (tzn. w latach 1946-1949) ich celem, podobnie wcześniej pedagogiów, było kształcenie nauczycieli szkół powszechnych.Państwowe Gimnazjum i Ldeiceum w Oliwie. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Budynek V Liceum. Widok w kierunku ul. Polanki z 1954 roku.
Internet: www.forum.dawnygdansk.pl.


Absolwenci rocznika 1950 - 1955 z XI klasy o profilu przyrodniczym.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Lata 1950 - 1955. Państwowa 11-letna Szkoła Ogólnokształcąca im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie. Klasa XI Przyrodnicza. Absolwenci: A1, A2, wykładowcy:
Kuczkowska Róża, Diering Władysław, Antoniak Marian, Gontarski Edward, Ks. O. Cist. Kommsa Eugeniusz, Dyr. Brach Eugeniusz, Pacuła Tadeusz, Skórko Andrzej, Krawczyk Michał, Seidler Janina, Wacławski Alojzy, Żwir Włodzimierz, Sołtysiak Stanisław, Sokolnicki Antoni, Wojanowski Konrad.

Spis uczących w roku szkolnym 1953/54 ("Jednodniówka", 1970):
ob. ob. dyr. Mazurowa, Gontarski, Pyczewska, Marcinkiewicz, Przemycka, Stipal, Wojcieszkie, Królikowska, Żubrycka, Markiewicz, Żuławska, Sakowska, Wysoczański, Gałęza, Suwara, Krawczyk, Skurka, Sokolnicki, Rudnicka, Papierkowska, Kuczkowska, Żwir, Mogilnicka, Wojanowski, Kościńska, Masewicz, Wiśniewski, Niemsowicz.


Piątka. Budynek nr 130 przy ul. Polanki w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Fotografie wykonałem 11 czerwca 1987 r. w czasie, gdy papież Jan Paweł II wyjeżdżał z Oliwy, w której się zatrzymał do Gdyni.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.
Zobacz:
Lyzeumsneubau in Oliva, Olivaer Nachrichten, 26.07.1913
Das neue Lyzeum, Olivaer Nachrichten, 31.07.1913
Das neue Lyzeum Oliva, Olivaer Nachrichten, 07.08.1913
Jednodniówka. Liceum im. Stefana Żerommsiego, 1970
100-letnie dzieje budynku V LO, trojmiasto.pl
Polanki 129, DawnaOliwa.pl
Cmentarz Oliwski jest pełen niezwykłych..., Radio Gdańsk 2022

Strona V Liceum Ogólnokształcącego:
Historia Szkoły, vlo.gda.pl
Dyrektorzy szkoły, vlo.gda.pl
Kronika Piątki, vlo.gda.pl
Znani absolwenci, vlo.gda.pl


Budynek liceum. Olivaer Nachrichten. 1913 rok.
Ze strony www.Polona.pl.


Budynek liceum. Około 1918 roku. W tle budowa kościoła przy ul. Leśnej.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Liceum. Widok z ul. Polanki. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Liceum. Widok w kierunku ul. Polanki. Lata 20. XX wieku
Ze strony www.StaraOliwa.pl.


Liceum. Pocztówka wysłana w 1941 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Budynek nr 130 przy ul. Polanki w Oliwie. Lata 30/40 XX w.
Ze strony www.eBay.de.


Niezabudowane. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.Niezabudowane. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Niezabudowane. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Niezabudowane. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Lyzeum. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Lyzeum. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 130):
Kurbjuhn, Eduard, dozorca (Hausmeister)Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Gemeinde Oliva. Lyzeum. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Grundstücksverwaltung. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.

Zobacz:
Szwarc Jan, gedanopedia.pl
Stanisława Noakowskiego 8, DawnaOliwa.pl


Jednodniówka wydana z okazji XXV-lecia V Liceum Ogólno-kształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie. 1970.

Wspomnienia:

Dr Jan Schwarz (Jan Szwarc), pierwszy Dyrektor V Liceum (str. 17-20):

      Po ofensywie styczniowej, która wyzwoliła lewy brzeg Wisły, szybciej potoczyły się losy II wojny światowej. Armia Czerwona, a u jej boku Ludowe Wojsko Polskie, staczała zwycięskie boje, łamiąc zaciekły opór wroga. W lutym 1945 r., kiedy nasze ziemie północne objęte były jeszcze pożagą wojenną, Grupa Operacyjna Ministerstwa Oświaty na miasto Gdańsk pod przewodnictwem dra Stanisława Turskiego otrzymała polecenie zorganizowania szkolnictwa na wybrzeżu. Na miejsce przybyliśmy 5 kwietnia, zastając zgliszcza wypalonego miasta.
Grupa Operacyjna znalazła schronienie przy ul. Grottgera 9 ówczesnej Lessingatrasse. W Gdańsku nie było wody, światła, żywności. Na świeżym pobojowisku leżały zwały trupów.
      Już w parę dni później Radziecka Komendantura Wojenna udostępniła dla naszych potrzeb gmach szkoły w Oliwie, przy ul. Polanki 130.
19 kwietnia Kierownik Grupy Operacyjnej, dr Stanisław Turski, powierzył mi stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum w Oliwie.

Skompletowałem zespół nauczycielski, nie bez trudu, i dnia 4 maja odbyła się pierwsza rada pedagogiczna, a w trzy dni później, tj. 7 maja 1945 r. rozpoczęliśmy zajęcia w pierwszej wówczas średniej szkole polskiej w Gdańsku.
Początki były bardzo trudne, chociażby ze względu na brak sprzętu, podręczników i pomocy naukowych.
Trzeba się było również zająć nauką dorosłych. Pracy było dużo. W celu zweryfikowania przygotowania młodzieży i dorosłych do studiów wyższych, nabytego na tajnych kompletach nauczania, powołano przy naszej szkole Państwową Komisję Weryfikacyjno-Kwalifikacyjną dla Kandydatów do Szkół Wyższych.
Przed wyżej wymienioną komisją, której przewodniczyłem, zweryfikowało swoje uprawnienia do szkól wyższych kilka tysięcy osób z całej Polski. W odstępach miesięcznych odbywały się egzaminy dojrzałości dla poszczególnych studentów Politechniki Gdańskiej i Gdańskiej Akademii Medycznej. Ponadto powierzono nam zorganizowanie jedno - i dwurocznych kursów przygotowujących młodzież robotniczą do studiów wyższych. W gmachu Państwowego Gimnazjum i Liceum rozpoczęło działalność założone prze zemnie Państwowe Pedagogium, które przekształciło się w Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
      Pilnym zagadnieniem, nie cierpiącym zwłoki, było przestawienie tradycyjnego wychowania i nauczania na metody socjalistyczne. Do tego zadania nie byliśmy w pełni przygotowani, jako że kształciliśmy się na dawnych wzorach, ale i tę trudność przezwyciężyliśmy. Każdy z nas pełnił kilka funkcji jednocześnie, toteż cały dzień wypełniony był pracą, a pojęcie odpoczynku, wakacji było nam obce. Jeżeli sprostaliśmy zadaniom, to chyba dlatego, że my sami, a przede wszystkim młodzież, w trudach przebytej wojny dojrzewała społecznie. Niektórzy z nas, sterani wojną i gehenną obozów koncentracyjnych, zbyt wcześnie odeszli z naszych szeregów.
      Dzisiaj, z perspektywy mienionych 25 lat, każdego z nas, przybyłych tu, do Gdańska, najczęściej z głębi kraju, cieszy fakt, iż właśnie w murach tej szkoły gdańskie szkolnictwo zainaugurowało swą zaszczytną pracę.
Cieszy nas fakt, że jest na mapie Gdańska niewielki znak, wyobrażający dom z pożogi wojennej ocalały, tym znamienny, iż właśnie tu zaczęło bić serce polskiej szkoły na Wybrzeżu. Dumą napawa również, że właśnie tu, w wypalonym Gdańsku, zrodziła się Państwowa Szkoła Pedagogiczna, placówka krzewienia kultury humanistycznej, która przez ćwierćwiecze stanowiła dostatecznie silny zaczyn, by wyrosnąć mógł na błoniach oliwskich Uniwersytet Gdański, niewątpliwie najpiękniejszy dar Ojczyzny dla ziemi przez wieki krzywdzonej przez najeźdźcę.
      Dzień srebrnego jubileuszu nasuwa również refleksje osobiste. Pracę zawodową rozpocząłem przed pół wiekiem, z pierwszym dniem odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej, uruchamiając szkołę w rodzinnym mieście. Dziwnym zbiegiem okoliczności zaszczyt ten spotkał mnie po raz drugi w Odrodzonej Polsce, właśnie tu, w Oliwie.
      Srebrne gody V Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Stefana Żeromskiego są dniem wspólnej radości, a może i zasłużonej dumy, lecz zarazem i dniem obrachunku z naszego włodarzenia na odcinku, który powierzyła nam Ojczyzna. Było nam dane dźwigać się wraz z nią, dzielić z nią chwałę radości i niepowodzeń przez ćwierć wieku. Niech jeszcze wspanialej rozkwita V Liceum i niech w jego murach wyrastają nowe pokolenia budowniczych Polski Ludowej !.

Tarcze z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku - Oliwie.
Zbiory: Kuba Kowalski, Allegro.pl, Piotr Leżyński.Grundvvermögensamt. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Grundvvermögensamt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 Biblioteka. Książka wpisana do zbioru w 1928 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Biblioteka. Pieczątka. Koniec lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Städt. Realgymnasium Danzig-Oliva. Wysłano 4. 1. 1930 roku.
Przekazał Mirosław Piskorski.

Hermann Göring. Świadectwo ukończenia szkoły w 1941 roku.
 Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hermann Göring. Fragment tłumaczenia świadectwa z 1974 r.
 Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hermann Göring. Pieczątka z 1941 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Poranek muzyczny. Olga Iliwicka (fortepian). Janusz Miketta (prelekcja). 27. 04. 1947 r.   Ze strony www.Polona.pl.
Danziger Einwohnerbuch z 1931 r.:

Städt. Lyzeum.

Oliva, Pelonker Straße 130. Tel. 453 41.
Studien direktorin Stumpf.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Studienrat Grünberg.
Zeichenoberlehrerin Dyck.
Oberlehrerinnen: Siewert, Zornow, Behrendt.
Lehrerinnen: Eschner, John.
Turn- u. Handarbeitslehrerin Lietzau.
Gesangslehrerin: Hubert-Brüggemann.

Städt. Lyzeum. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1931 r.:

Städt. Realgymnasium Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Müller,
    Sprechstunde (11:30-12:30) tel. 451 87.
Oberstudienrat: Dr. Rühle.
Studienräte: Haedrich, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Dr. Quade. Scholz,
    Rogalewski, Foerster, Senf.
Oberschullehrer: Ewert. Schneider.

Städt. Realgymnasium Oliva. Książka adresowa z 1931 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1933 r.:

Städt. Lyzeum.

Oliva, Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Studienrat Grünberg.
Zeichenoberlehrerin Dyck.
Oberlehrerinnen: Siewert, Zornow, Behrendt.
Lehrerin Eschner.
Turn- u. Handarbeitslehrerin Lietzau.

Städt. Lyzeum. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1933 r.:

Städt. Realgymnasium Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Müller,
    Sprechstunde (11:30-12:30.) tel. 451 87.
Oberstudienrat: Dr. Rühle.
Studienräte: Haedrich, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Scholz, Rogalewski,
    Foerster, Senf.
Studienassessoren: Dr. Preuß, Dr. Grüneberg.
Studienreferendar: Dr. Spittler.
Oberschullehrer: Schneider.


Städt. Realgymnasium Oliva. Książka adresowa z 1933 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1934 r.:

Städt. Lyzeum.

Oliva, Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Studienrat Grünberg.
Zeichenoberlehrerin Dyck.
Oberlehrerinnen: Siewert, Zornow.
Oberschullehrerinnen: Eschner, Lietzau.

Städt. Lyzeum. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1934 r.:

Städt. Realgymnasium Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Espe,
    Sprechstunde 11:30-12:30, tel. 451 87.
    Privatwohnung: Danzig-Langfuhr, Baumbachallee 8.
Oberstudienrat: Dr. Rühle.
Studienräte: Senf, Haedrich, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Scholz, Rogalewski,
    Foerster.
Studienassessoren: Dr. Preuß, Dr. Grüneberg, Dr. Spittler.
Studienreferendare: Dr. Zwickel, Werner.
Zeichenoberlehrer: Schneider.


Städt. Realgymnasium Oliva. Książka adresowa z 1934 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1935 r.:

Städt. Lyzeum.

Oliva, Pelonker Straße 130, Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Studienrat Grünberg.
Zeichenoberlehrerin Dyck.
Oberlehrerinnen: Siewert, Zornow.
Oberschullehrerinnen: Eschner, Lietzau.

Städt. Lyzeum. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1935 r.:

Städt. Realgymnasium Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Espe,
    Sprechstunde 11:30-12:30, tel. 451 87.
    Privatwohnung: Danzig-Langfuhr, Baumbachallee 8.
Oberstudienrat: Dr. Rühle.
Studienräte: Senf, Haedrich, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Scholz, Rogalewski,
    Foerster.
Studienassessoren: Dr. Preuß, Dr. Grüneberg, Dr. Spittler.
Studienreferendar: Arendt.
Zeichenoberlehrer: Schneider.

Städt. Realgymnasium Oliva. Książka adresowa z 1935 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1936-1937 r.:

Städt. Lyzeum.

Oliva, Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Oberschullehrerinnen: Dyck, Siewert, Eschner, Neumann, Lietzau.

Städt. Lyzeum. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1936-1937 r.:

Städt. Realgymnasium Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Espe,
    Sprechstunde 11:30-12:30, tel. 451 52.
    Privatwohnung: Danzig-Langfuhr, Adolf-Hitler-Straße 128.
Oberstudienrat: Foerster.
Studienräte: Senf, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Scholz, Rogalewski, Dr. Stoldt.
Studienassessoren: Dr. Preuß. Dr. Grüneberg, Karp, Wischke P. Rieg,
    Vikar Borowski.

Städt. Realgymnasium Oliva. Książka adr. z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1937-1938 r.:

Mädchen-Oberschule Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Oberschullehrerinnen: Dyck, Siewert, Eschner, Neumann, Lietzau.

Mädchen-Oberschule Oliva. Książka adr. z 1937-1938 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1937-1938 r.:

Oberschule für Jungen, Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Oberstudiendirektor: Dr. Espe,
    Sprechstunde 11:30-12:30, tel. 451 52.
    Privatwohnung: Danzig-Langfuhr, Adolf-Hitler-Straße 128.
Oberstudienrat: Foerster.
Studienräte: Senf, Dr. Klotz, Dr. Wielert, Scholz, Rogalewski, Dr. Stoldt,
    Preuß, Dr. Gruneberg, Lindenblatt.
Studienassessoren: Wischke, Neumann, Vikar Borowski.
Studienreferendar: Weigle.

Oberschule für Jungen, Oliva. Książka adr. z 1937-1938 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1939 r.:

Mädchen-Oberschule Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Studiendirektorin Kannenberg.
Studienrätinnen: Hillger, Lehmkuhl, Sackersdorff.
Oberschullehrerinnen: Dyck, Eschner, Neumann. Lietzau.

Mädchen-Oberschule Oliva. Książka adr. z 1939 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1939 r.:

Oberschule für Jungen, Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Schulleiter: Oberstudienrat Foerster.
    Sprechstunde: Mo., Di., Mi., Fr. 11:50 bis 12:25, So. 12:40-13:25.
    Wohn.: Ol., Georgstraße 37.
Studienräte: Senf, Dr. Klotz, Dr. WieFlert, Scholz, Rogalewski, Dr. Stoldt,
    Dr. Preuß, Lindenblatt.
Studienassessoren: Wischke, Neumann, Koschorreck.
Studienreferendare: Dr. Hildebrandt, Dr. Künemund.


Oberschule für Jungen, Oliva. Książka adr. z 1939 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1940-1941 r.:

Mädchen-Oberschule Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Oberschule für Mädchen mit haus wirtschaftlichem Zweig.

Mädchen-Oberschule Oliva. Książka adr. z 1940-1941 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1940-1941 r.:

Hermann-Göring-Oberschule, Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Sprechstunde: Mo., Di., Mi., Fr. 11:50 bis 12:25, So. 12:40-13:25.

Hermann-Göring-Oberschule. Książka adr. z 1940-1941 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1942 r.:

Mädchen-Oberschule Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 453 90.
Oberschule für Mädchen mit haus wirtschaftlichem Zweig.

Mädchen-Oberschule Oliva. Książka adr. z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Danziger Einwohnerbuch z 1942 r.:

Hermann-Göring-Oberschule, Oliva.

Pelonker Straße 130. Tel. 451 52.
Sprechstunde: Mo., Di., Mi., Fr. 11:50 bis 12:25, So. 12:40-13:25.

Hermann-Göring-Oberschule. Książka adr. z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.