Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybińskiego  ›  Am Schloßgarten 9  ›

Po II wojnie światowej restauracje Bałtyk, Oliwska i następnie Makati. Aktualnie Biblioteka Oliwska (Gzety).


Fotografia z 11.06.1987 r. III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do.
Polski. Udekorowany budynek i skromny napis "Dobry jak chleb".
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.
 Fragment fotografii lotniczej. Od lewej nr 7, 8 i 9. Około 1929 roku.
Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej...", Wrocław 2010.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 67:
Powstanie Rady Ludowej datować można na drugą połowę grudnia 1918 r., 8 stycznia 1919 r. odbyło się bowiem jej kolejne posiedzenie w sali imprezowej hotelu Józefa Galickiego przy ówczesnej ul. Am Schlossgartein 9, to jest w budynku dzisiejszej restauracji "Oliwska", któiry to lokal, wykupiony wtedy z rąk niemieckich, był przez jakiś czas miejscem jej zebrań.
Reklama z 1916 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Fragment planu.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.


Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne.Reklama z 1962 roku.
Zbiory prywatne.Przewodnik-Informator z 1981 roku.
Zbiory prywatne. Reklama z 1924 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Przewodnik z 1947 roku.
Zbiory prywatne. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.
Oliwa. Filia Nr 2.


Początek strony.