Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybińskiego  ›  Plac Inwalidów  ›

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, "Oliwa, lata czterdzieste", Rękopis, Gdańsk 2009, str. 7:

... Inny, łagodny widok efektów działań bojowych, istniał na obecnym placu Inwalidów. Na obszarze ówczesnej pętli tramwajowej, koło deskowego parkanu przed jadłodajnią "U Kucha" stały dwa uszkodzone autobusy miejskie. Były to pojazdy marki "Büssing", przerobione z napędu benzynowego na zasilanie gazem świetlnym. Cała powierzchnia dachu była zajęta przez sztywny pojemnik gazu, który napełniało się ze specjalnych punktów zasilania. Taki kiosk znajdował sie na Jana z Kolna przy wylocie z Robotniczej.
      Owe autobusy niewątpliwie w dniu 25 marca 1945 przywoziły żołnierzy niemieckich dla wzmocnienia obrony Oliwy, gdyż tego dnia w godzinach popołudniowych uszkodzona została elektrownia Ołowianka, co spowodowało ustanie ruchu tramwajów. Wysadzenie wiaduktów kolejowych nad Grunwaldzką, Sprzymierzonych
[Wita Stwosza], Polanki i Słowackiego wykonano następnego dnia, w ramach obrony przed natarciem Rosjan.


 Tramwaj zjeżdżający z ul. Rybińskiego w okolicy bramy do parku na Plac Inwalidów. Około 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Po 1945 roku wykorzystano nitkę techniczną łączącą tor prowadzący do Jelitkowa z pętlą tramwajową dla skomuniko-wana Oliwy z Jelitkowem. Dawny tor prowadzący do Domu Bramnego został wyłączony z użytku.

Polecamy:

Sawicki Jerzy, "Oliwa, lata czterdzieste" (rękopis), Gdańsk 2009
Prasa: "Uporządkować Oliwę!", Dziennik Bałtycki z 15. 07. 1946
Prasa: "Rumowisko w cenytrum Oliwy", Gdańsk 09. 06. 1947
Prasa: "Co widać z okna tramwaju nr 4 ?", Gdańsk 15. 06. 1947


Dotychczasowa pętla przy Alei Sprzymierzonych [Wita Stwosza], naprzeciw wejścia do parku, zostanie zlikwidowana, a na jej miejscu powstanie skwer.


Budowa nowej pętli w Oliwie. Dziennik Bałtycki z 22. 07. 1948 r.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.Fragment. Gazeta z 9 czerwca 1947 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Fragment. Gazeta z 15 czerwca 1947 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Barak słów na to co miasto robi z Oliwą.

Zobacz:
FB: Dyskusja na temat nowego planu zagospodarowania Placu Inwalidów. 17. 5. 2022.


Plac Inwalidów w Oliwie. Nowy plan zagospodarowania. 2022.
Materiały Pracowe UM w Gdańsku.


W prawym dolnym rogu uporządkowany Plac Inwalidów w Oliwie i widok z lotu ptaka na dawne zabudowania klasztoru cystersów. Następuje odbudowa siedziby opatów. Fotografię wykonano w latach 1960-1961.     Źródło: Internet.


Plac Inwalidów. Widok w kier. ul. Obr. Westerplatte i Wita Stwosza.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.Początek strony.