Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 8  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom robotniczy ul. Stary Rynek Oliwski nr 8 (d. ul. I Armii Polskiej). Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).

Dom z 4 ćw. XIX wieku. Wpisany do rejestru zabytków w dniu 25.05.1987 roku pod numerem 1007.

Brunon Zwarra, "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan", Gdańsk 1984, str. 399-405:

Jerzy Piotrowski
Urodził się 4 grudnia 1912 r. w Gdańsku. Miał obywatelstwo gdańskie. Uczęszczał do senackiej szkoły powszechnej i Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Był pracownikiem PKP. Należał do Gminy Polskiej Związku Polaków, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, "Sokoła". Kolejowego Klubu Sportowego, KS "Gedania" i Koła Miłośników Sceny. Mieszkał w Gdańsku-Oliwie przy Am Markt 8, obecnie - tamże, przy ul. Tatrzańskiej 7.

Legitymacja Kasy Pogrzebowej (Władysław Piotrowski)Widok z Pachołka. Fragment fotografii z 1881 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (KC).


 Widok z góry Pachołek na ul. Armii Polskiej (uobecnie ul. Stary Rynek Oliwski). Zima w dniu 06.03.1948 roku.
Fotografia ze zbiorów Piotra Leżyńskiego.

Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Początek XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowicza.


Stary Rynek Oliwski 8. II połowa lat 40 XX wieku (Mamuszka).
Internet: www.gdansk-oliwa.mojeosiedle.pl.Budynek nr 8 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie. Usługi radio-telewizyjne, sklepy: armatura sanitarna i metalowy.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Wyjazd papieża Jana Pawła II do Gdyni. Fot. z 11.06.1987 r.
W głębi od lewej budynek nr 8, 9, 10 i 12.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Ul. Stary Rynek Oliwski. Od lewej nr 7, 8 i 9. 1994 rok.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Raport o stanie miasta Gdańska z 2018 roku: "remont dachu kamienicy przy ul. Stary Rynek Oliwski 8 (na kwotę 180 tys. zł)


 Fragment ulicy Am Markt (Stary Rynek Oliwski) widziany od ul. Spacerowej. Od lewej nr 7, 8, 9 i nr 10. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Strehlau. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Bratke Aleksander, Marta. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


 Bratke Aleksander, Marta. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Lasyslaw Piotrowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Lasyslaw Piotrowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gdańska Macierz Szkolna, Przewodnik po Gdańsku, Gdańsk 1929:
PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE:
Pettke P., Oliwa, Rynek 8.


 Waldem. Strehlau. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Waldem. Strehlau. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


E. Daus (malowanie, tapetowanie). Olivaer Nachrichten z 07. 01. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.

L. Piotrowski. Adolf Kuhrke. Reklamy z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Gustav Strehlau. Likörfabrik. Reklama z 1924 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Gustav Strehlau. Julius Sauer. Papierowa torebka z lat 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Bratke. Gazeta Gdańska "Echo Gdańskie", 1926.06.21 nr 139.
Przekazała Grażyna Niemyjska..


 Waldem. Strehlau. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Waldem. Strehlau. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Paul Pettke. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Paul Pettke. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Paul Pettke. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Käthe Pettke. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Paul Pettke. Wladislaw Piotrowski. Książka adr. z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Władysław Piotrkowski, Władysław Rompea, Stanisław Idziek, Paweł Petka (Jadłodajnia "Kaszubska"):
Petke Paweł. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 r.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Burzliwe-losy-kawiarni-w-Oliwie-n114909.html?strona=1#opinie, 23 lipca 2017:
Żali mi...

Kto pamięta restaurację Pana Pettkiego przy ul. Armii Polskiej 8 (obecnie Stary Rynek Oliwski). Tam w latach pięćdziesiątych córka pana Pettkiego serwowała wspaniałe kotlety schabowe i zimne gdańskie piwo. Do dzisiaj mam w pamięci smak tego obiadu. Potem zrobiono tam sklep meblowy z napisem "Meble na raty dla świata pracy" Szkoda tego wspaniałego miejsca na sklep budowlany.
Gdański Bó2wka


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:
Str. 88, 89:
"W 1922 r. oliwska "Lutnia" po raz pierwszy wzięła udział w konkursie chórów związanym ze zjazdem śpiewaczym 6 sierpnia. Już wiosną rozpoczęto intensywne przygotowania do występu. Czuwał nad nimi nowy zarząd wybrany 10 moja, składający się z następujących osób: ks. Edmunda Kamińskiego - dotychczasowego patrona, a teraz prezesa "Lutni", Zofii Leszczyńskiej, bratanicy śpiewaka Stanisława, pełniącej funkcję sekretarza, Heleny Guzińskiej - zastępcy sekretarza, Stefanii Antczakównej - skarbnika, Agnieszki Szulcównej - bibliotekarki, Małgorzaty Szulcównej - zastępcy bibliotekarki, Krefty i Marty Bratkowej - ławników, Edmunda Januszkiewicza i Jarmulanki - rewizorów kasy oraz Franciszka Pestki - dyrygenta. Udział w konkursie przyniósł "Lutni" II nagrodę związkową. Towarzystwo uczciło ten sukces zorganizowaniem 13 sierpnia festynu w ogrodzie lokalu "Karlshof" to jest na tarasie w parku leśnym przytykającym bezpośrednio do budynku tego hotelu. Odbył się wówczas koncert orkiestrowy, występ chóru mieszalnego pod batutą znanego działacza muzycznego Feliksa Muzyka, dyrygenta "Lutni" gdańskiej. ".
Str. 95:
"Pracą "Lutni" w 1923 r. kierował zarząd, wybrany 9 lutego, składający się z następujących osób: Leon Droszyński - prezes, Bronisław Płuszkiewicz - zastępca, Stefania Lange - sekretarz, Bronisława Betlejewska - zastępca sekretarza, Ossowski - skarbnik, (Teodor) Kupper - zastępca bibliotekarza, Pułczyńska (Łucja) - bibliotekarka, Bratkowa (Marta) i Kreft (Jan) - ławnicy, Franciszek Pestka - dyrygent. W czasie zebrania ustalono, iż próby odbywać się będą raz na tydzień o godzinie 20 w hotelu "Karlshof". Zarząd ten zorganizował 30 listopada tegoż roku jeszcze jedną imprezę w "Waldhäuschen", program tego wieczorku nie jest jednak znany.".
Str. 105:
"Troskliwie prowadzona była nadal działalność biblioteczna oliwskiej komórki Towarzystwa Czytelni Ludowych. Wypożyczalnia przez jakiś czas znajdowała się w 1926 r. w mieszkaniu piekarza Aleksandra Bratke przy rynku 8, a od 1 sierpnia u znanej z udziału w pracach kulturalnooświatowych rodziny Meyów, mieszkających wtedy przy Jahnstrasse 6 (dziś Liczmańskiego). Nie znany jest niestety spis tytułów książek ani dane dotyczące korzystania z nich przez czytelników.".
Str. 117:
"Grupa polskich mieszkańców Oliwy na spotkaniu organizacyjnym. Siedzą od prawej: ?, Łucja Pułczyńska, Alfons Pawłowski, Marta Bratke, Jarmołowiczowa; stoją: Woźniaczek, ?, Teodor Kupper, Cemke, ?, Małgorzata Pułczyńska-Murawska, Zygmunt Halman, A. Affeltowicz, Brunon Strongowski, Teresa Strongowska, Alfons Strongowski, Elżbieta Bratke, Marian Szulc, Porfilus Jarmołowicz".
Str. 133:
"T o w a r z y s t w o Ś p i e w a c z e "L u t n i a". Piękną kartę zapisała w latach trzydziestych oliwska "Lutnia", dzięki gorliwości prezesów i dyrygentów oraz pracowitości zespołu. Podźwignięta w 1926 r. z zastoju przez Alfonsa Pawłowskiego i Walentego Hoffmanna, a następnie Leona Romatowskiego, nazwana została w 1930 r. jednym z najlepszych chórów na terenie Wolnego Miasta. Prowadziła wówczas różnorodną działalność kulturalno-oświatową, organizowała wieczornice, imprezy rozrywkowe, wycieczki do Polski i występowała na wszystkich uroczystościach towarzystw polskich w Oliwie. Pracę w latach trzydziestych zapoczątkował zarząd w składzie: Marian Szulc - prezes, Jan Kosecki - zastępca, Leon Droszyński - sekretarz, Łucja Pułczyńska - skarbnik, Gertruda Klukówna - bibliotekarka oraz Elżbieta Borkowska, Marta Formela, Marta Bratke, Kreftówna, Radomska i Formelówna. W związku z chorobą L. Romatowskiego, dyrygenturę objął Stanisław Karakiewicz z Wrzeszcza. W 1931 r. Romatowski powrócił do chóru i pozostał w mm do 1939 r.".
Str. 134:
Nadto istniały w Oliwie gromady zuchów chłopców i dziewcząt. Drużyna harcerek posiadała swoją "harcówkę" w świetlicy Związku Polaków przy ul. Grunwaldzkiej 534, chłopcy zbierali się od początku 1938 r. w świetlicy Gminy Polskiej Związku Polaków przy dzisiejszej ul. I Armii Polskiej 8, w domu Pawła Pettke, Kaszuby z Przodkowa.


Początek strony.