Start  ›  Ulice  ›  Subis³awa  ›  Bachstraße 15  ›

Reinhold Bahl (ur. 1869 - zm. 1945):
1914-1916 - Georgstraße 24 (Obroñców Westerplatte)
1920-1929 - Danziger Straße 48 (Grunwaldzka 494)
1931-1933 - Pommersche Straße 164 (Grunwaldzka 494)
1934-1942 - Bachstraße 15 (Subis³awa)
Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Na plan z 1933 roku naniesiono obecn¹ numeracjê.

Fragment kolorowanego planu Gdañska (Oliva, Bachstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago..Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Reinhold Bahl. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.