Start  ›  Ulice  ›  Świekowa  ›  Leśniczówka  ›


Leśniczówka widziana od ul. Kwietnej. Pocztówka wysłana w 1904 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Leśniczówka widziana od ul. Kwietnej.
Internet: www.ebay.de. Widok ze wzgórza u wylotu doliny Zakęsy do ul. Kwitnej.
Koniec XIX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment fotografii z końca lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment pocztówki wysłanej w 1941 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Paragon z rozmównicy w Sopocie. Lata międzywojenne.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.