Start  ›  Ulice  ›  Wykaz zmian nazw ulic  ›

Abbau Glettkau -› Poggenkrugweg -› Poggenkruger Weg -› Gospody
Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
Albertstraße -› Asnyka (Adama)
Aleja Sprzymerzonych -› Wita Stwosza
Alfredstraße -› Ogrodowa
Am Hasenwinkel -› Zajêcza
Am Karlsberg -› Saltzmannstraße -› Opacka
Am Karlsberg -› Tatrzañska
Am Kleinkrug -› Wiejska -› Kazimierza Górskiego
Am Markt -› Armii Polskiej -› Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten -› Armii Radzieckiej -› Rybiñskiego (Opata Jacka)
Am Wächterberg -› Podhalañska
Am Wiesendamm -› Bursztynowa
Armii Polskiej -› Stary Rynek Oliwski
Armii Radzieckiej -› Rybiñskiego (Opata Jacka)
Arno-Holz-Weg -› G³ogowska
Bachstraße -› Kupa³y (Janka)
Bachstraße -› Subis³awa
Baderstraße -› K¹pielowa -› Morska
Bahnhofstraße, Bahnstraße -› Poczty Gdañskiej
Bahnhofsvorplatz -› Plac Dworcowy
Bergstraße -› Am Wächterberg -› Podhalañska
Blücherstraße -› D¹browskiego (Jaros³awa) -› Beniowskiego (Maurycego)
Bobrowa
Bremer Straße -› Lêborska
Brösenerstraße -› Kapellenstraße -› Kapliczna
Bülowstraße -› Drzyma³y (Micha³a)
Colbatzer Straße -› Zwyciêzców -› Bora Komorowskiego (Tadeusza)
Daheimstraße -› Daheimweg -› Zgody I
Daheimweg -› Zgody I
Danziger Chaussee -› Danziger Straße -› Pommersche Straße -› Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
Danziger Straße -› Pommersche Straße -› Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
D¹browskiego (Jaros³awa) -› Beniowskiego (Maurycego)
Delbrückstraße -› Foersterstraße -› ¯eromskiego (Stefana)
Delbrückstraße -› Gneisenaustraße i Foersterstraße -› Kaprów i ¯eromskiego (Stefana)
Dorfstraße -› Ba³tycka
Dultzstraße -› Majkowskiego (Aleksandra)
Elisenstraße -› Ceynowy (Floriana)
Elsaß Weg -› Gdyñska
Emdener Straße -› Œl¹ska
Ernsttal -› Bytowska
Fliederstraße -› Pelpliñska
Foersterstraße -› ¯eromskiego (Stefana)
Försterei Renneberg -› Spacerowa
Freudenthal -› Bytowska
Friedensschluß -› Abrahama (Antoniego)
Friedenstraße -› Friedensschluß -› Abrahama (Antoniego)
Fürstliche Aussicht -› Krzywoustego (Boles³awa)
Gartenstraße -› Flisacka
Georgstraße -› Obroñców Westerplatte
Glettkauer Heideweg -› Jelitkowska
Glettkauerstraße -› Glettkauer Heideweg -› Jelitkowska
Gneisenaustraße -› Kaprów
Goethestraße -› Tetmajera (Kazimierza)
Greifswalder Straße -› S³upska
Grenzmarkweg -› Wejhera (Jakuba)
Günthershoefer Promenade -› Mœciwoja II
Hamburger Straße -› Solikowskiego (Jana)
Hardenbergstraße -› ¯o³nierek -› Husa (Jana)
Hebbelstraße -› Ba¿yñskiego (Jana)
Heimstätte -› Zacisze -› Noakowskiego (Stanis³awa)
Heimstätte -› Zacisze
Herman-Löns-Weg -› Dro¿yny
Humboldstraße -› S³owiañska
Hussitenweg -› Husytów
Jagowstraße -› Derdowskiego (Jarosza Henryka)
Jahnstraße -› Liczmañskiego (Alfa)
Jelenia
Kaffeeweg -› Strauchmühler Weg -› Karwieñska
Kaisersteg -› Piastowska
Kapellenstraße -› Kapliczna
K¹pielowa -› Morska
Karpacka
Kirchenstraße -› Klosterstraße -› Cystersów
Klosterstraße -› Cystersów
Köllner Chaussee -› Spacerowa
Köllnerstraße -› Am Schloßgarten -› Armii Radzieckiej -› Rybiñskiego (Opata Jacka)
Köllnerstraße -› Am Markt -› Armii Polskiej -› Stary Rynek Oliwski
Konradshammer -› Ch³opska
Konradstraße -› Emdener Straße -› Œl¹ska
Körnerstraße -› Sambora
Kronprinzenallee -› Aleja Sprzymerzonych -› Wita Stwosza
Kwiecista -› Kwietna
Ladestraße -› Konradstraße -› Emdener Straße -› Œl¹ska
Lerchenfeld -› Bitwy Oliwskiej
Lessingstraße -› Grottgera (Artura)
Leuthenweg -› ¯eglarska
Lothringenweg -› Rybacka
Lübecker Straße -› Ko³obrzeska
Ludolfiner Straße -› Czy¿ewskiego (Józefa)
Ludolfiner Straße -› Am Hasenwinkel -› Zajêcza
Lützowstraße -› Poznañska
Memellandweg -› Helska
Mühlenhof -› Wiatraczna
Mühlenhofer Weg i Mühlenhof -› Wiatraczna
Oetkerstraße -› Dickmana (Arenda)
Olivaer Rosengasse -› Kwiecista -› Kwietna
Ottostraße -› S³oneczna
Paulastraße -› Witkiewicza (Stanis³awa)
Pelonken Promenade i Bergstraße -› Am Wächterberg -› Podhalañska
Pelonker Straße -› Polanki
Philosophengang i Rosengasse -› Olivaer Rosengasse -› Kwiecista -› Kwietna
Pietrowa (Pu³kownika) -› Schopenhauera (Artura)
Pla¿owa -› Jantarowa
Poggenkruger Weg -› Gospody
Poggenkrugweg -› Poggenkruger Weg -› Gospody
Pommersche Straße -› Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
Reneberger Chaussee -› Försterei Renneberg i Köllner Chaussee -› Spacerowa
Rothöfer Weg -› Czerwony Dwór
Saarlandweg -› Orlowska
Saltzmannstraße -› Opacka
Sasper Weg -› Colbatzer Straße -› Zwyciêzców -› Bora Komorowskiego (Tadeusza)
Sarnia
Schäfereiweg -› Koœcierska
Scharnhorststraße -› Miraua (Stafana)
Schefflerstraße -› Ho³du Pruskiego
Schillerstraße -› Kasprowicza (Jana)
Schönstraße -› Krêckiego (Franciszka)
Schopenhauerstraße -› Körnerstraße -› Sambora
Schwabental -› Bytowska
Seestraße -› Pomorska
Seestraße -› Saltzmannstraße -› Opacka
Sobolowa
Steinstraße -› W¹sowicza (Stanis³awa)
Stettiner Straße -› Szczeciñska
Stralsunder Straße -› Arkoñska
Strandpromenade (Weg zum Strand) -› Pla¿owa -› Jantarowa
Strauchmühler Weg -› Karwieñska
Waldstraße -› Leœna
Wiejska -› Górskiego (Kazimierza)
Winterbergstraße -› Orkana (W³adys³awa)
Wochenendkolonie -› Wypoczynkowa
Yorkstraße -› Œwiêtope³ka
Zacisze -› Noakowskiego (Stanis³awa)
Zimmerstraße -› Droszyñskiego (Leona)
Zoppoter Chaussee -› Zoppoter Straße -› Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
Zoppoter Straße -› Adolf-Hitler-Straße -› Grunwaldzka (Aleja)
Zwyciêzców -› Bora Komorowskiego (Tadeusza)
¯o³nierek -› Husa (Jana)
¯ubrowa


ULICE   DO   ODNALEZIENIA:

Adreßbuch der Gemeinde Oliva. 1916 r.:

ODNALEZIONO  -   Broskische Straße (Wiœlana - Letnica): Löwenstein, Gisenbahnfistus, Ludwig.
Zobacz: ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku


ODNALEZIONO  -   Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego): Gülsdorff, Knaat, Bluhm.
Zobacz: ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku


ODNALEZIONO  -   Fischmeisterweg (Wyzwolenia - Nowy Port): Josef Budzisz.
Zobacz: ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku


ODNALEZIONO  -   Glettkau (Auf der Wiese - Kapliczna 16/17): Hinz.


ODNALEZIONO  -   Glettkau (Hinter dem Teich - Bursztynowa): Schulz.
Zobacz: ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku


Glettkau (Lange Kate): Gemeinde Oliva. Steinke, Parkwärter.


ODNALEZIONO  -   Ladestraße (Œl¹ska): Gemeinde Oliva, Marie Schlieste.
Odnaleziono dziêki pomocy Kuby Kowalskiego (Facebook: Dawne Przymorze).


ODNALEZIONO  -   Lauental (Tadeusza Bora Komorowskiego): Stadtgemeinde Danzig.
Odnaleziono dziêki pomocy Kuby Kowalskiego (Facebook: Dawne Przymorze).


ODNALEZIONO  -   Lauentaler Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego): Superphosphat G. m. b. H.
Odnaleziono dziêki pomocy Kuby Kowalskiego (Facebook: Dawne Przymorze).


ODNALEZIONO  -   Seekate (Dwór Bia³y): Magistrat Danzig, Groszmann, Kreft.


ODNALEZIONO  -   Zietenstraße (Œwiêtope³ka): Strebitzki, Müller, Witzki, Schremmer.
Adreßbuch der Gemeinde Oliva. 1925 r.:

Hinter dem Bahndamm (Za nasypem kolejowym): Strehlke, Gastwirt (karczmarz).


Glettkau, Kiosk Haus (Dom kiosk): Heimann, Student. Hauff, Student.Pocz¹tek strony.