Start  ›  Dla kolekcjonerów  ›  Erinnerung Oliva  ›

Erinnerung Oliva.   Albumik wydany około 1905 roku.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Totalansicht.

Widok na zabudowania klasztorne z wieży na górze Pachołek nazywanej dawniej K(C)arlsberg (Karola) od imienia jednego z ostatnich opatów komisarycznych.

Georgstrasse.

Ul. Obrońców Westerplatte. Jedna najstarszych i zarazem najpiękniejszych ulic Oliwy, na której do dziś stoją kamienice pamiętające schyłek XIX wieku.

Carlsberg.

W głębi widok na nieistniejący już hotel Waldhäuschen i po prawej stojący do dziś dom mieszkalny przy ul. Spacerowej, w którym mieścił się niegdyś hotel Karlshof. Na górze Pachołek widoczna murowana wieża widokowa wysadzona w marcu 1945 roku. Na pierwszym planie staw młyński.

Kgl. Garten mit Klosterkirche und Schloss.

Widok na francuską część parku oliwskiego. Katedrę. Zabudowania klasztorne i Pałac Opatów wybudowany przez opata Jacka Rybińskiego. Obecnie ten stary park nosi imię wieszcza Adama Mickiewicza.

Portal der Klosterkirche.

Zachodnia fasada katedry oliwskiej z portalem głównym z 1688, 1771 roku. Fundatorem portalu był opat Michał Antoni Hacki pełniący tę funkcję w latach 1683-1703. Obecny kształt budowli pochodzi z XIV wieku kiedy została odbudowana i powiększona po tragicznym pożarze w 1350 roku.

Seitenchiff der Klosterkirche.

Północna nawa katedry oliwskiej. Na pierwszym planie Ołtarz św. Szczepana, Wawrzyńca i Wszystkich Męczenników z XVI-XVII wieku. Następnym jest ołtarz św. Michała Archanioła i Wszystkich Aniołów z XVI-XVII wieku, za nim ołtarz św. Antoniego z XVI-XVII wieku i ołtarz Najświętszego Sakramentu również z XVI-XVII wieku.

Refectorium in der Klosterkirche.

Wielki Refektarz (jadalna mnichów) z 1593-1594 roku jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych pomieszczeń w południowym skrzydle krużganków. Znajdują się tu portrety przedstawiające opatów oliwskich i malowidła przedstawiające św. Bernarda. Obecnie refektarz wykorzystywany jest tak jak i Sala Pokoju do celów muzealnych.

Evangelische Kitche.

Kościół św. Jakuba zwany obecnie przez oliwiaków ”Jakubkiem” z XIV wieku. Zniszczony został przez wojska gdańskie w 1577 roku. Odbudowany w latach 1591-1593. W 1833 roku po kasacie klasztoru przekazany został gminie ewangelickiej. Od 1946 roku służy katolikom.

Luftkurort Strauchmühle bei Oliva.

Posiadłość młyńska, w której na początku XX wieku uruchomiono sanatorium leśne Strauchmühle. Obecnie budynki dyrekcji Ogrodu Zoologicznego.

Pulvermüchle bei Oliva.

Posiadłość młyńska przy ul. Kościerskiej 10. W XVII wieku włąścicielem młyna była rodzina Uphagenów. Obecnie teren ten jest zapleczem oliwskiego ZOO. Sam budynek młyna służył jako mieszkalny jeszcze w latach 90-tych XX wieku.

Freundenthal bei Oliva.

Dawna dość obszerna posiadłość młyńska przejęta w drugiej połowie XIX wieku przez Nadleśnictwo Oliwskie. Na początku XX wieku wybudowano tu restaurację zwaną Freundenthal. Dziś to budynek mieszkalny przy ul. Bytowskiej 5.


Początek strony.