Start  ›  Dla kolekcjonerów  ›  Oliva, Die Klosterkirche  ›

Albumik ”Oliva, Die Klosterkirche” z dziesięcioma widokami katedry oliwskiej wydany został około 1910 roku przez firmę ”Kunst'u Verlargsanstalt Schaar'u Dathe Komm Des a Akt-trier”, która wydawała pocztówki w latach 1900-1915.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche (Seria: (16) Dbr 101 N  /  194425).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Orgel (Seria: (16) Dbr 102 N  /  194426).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Taufkapelle (Seria: (16) Dbr 103 N  /  194427).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Herz Jesu-Altar (Seria: (16) Dbr 104 N  /  194428).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Kanzel (Seria: (16) Dbr 105 N  /  194429).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Grabmal der Famile von Koss (Seria: (16) Dbr 106 N  /  194430).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Chorstuhl (Seria: (16) Dbr 107 N  /  194431).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Friedenssaal, in dem am 3. Mai 1660 Friede geschlossen wirde (Seria: (16) Dbr 108 N  /  194432).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Friedenstafel zur Erinnerung an den am 3. Mai 1660 geschlossenen Frieden zu Oliva (Seria: (16) Dbr 109 N  /  194433).

Oliva, Wpr. Die Klosterkirche. Kapitelsaal (Seria: (16) Dbr 110 N  /  194434).


Początek strony.