Prace hydrotechniczne na rogu ul. Grottgera i Tetmajera. W tym miejscu stoi do dziś jedyny sklep spożywczy na ul. Grottgera. Fotografię wykonał w 1962 roku Krzysztof Jakubowski.