Fotografia wykonana przez Krzysztofa Jakubowskiego w 1962 roku przedstawia dawną żwirownię znajdującą się za III Dworem, w której na początku lat 60-tych XX wieku znajdował się zakład prefabrykacji płyt chodnikowych. Żwirownia została zamknięta (najprawdopodobniej) na początku lat 90-tych XX wieku.