Fotografia wykonana przez Krzysztofa Jakubowskiego w sierpniu 1970 roku przedstawia nieistniejący już dukt łączący ul. Karwieńską i Kościerską. W głębi przedwojenny budynek stojący przy ul. Kościerskiej nr 8 obecnie leżący na terenie ZOO (plan zagospodarowania z 25.9.2005).