Bloki przy ul Wita Stwosza 48-56 budowane w latach 1961-1964. Widok od strony dzisiejszej Hali Oliwi (budowa: 1965-1972). Po lewej stronie wznosi się zapewne budynek Wydziału Humanistycznego UG przy ul. Wita Stwosza 55 (wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 1.10.1970). Fotografię wykonał około 1972 roku Krzysztof Jakubowski.