Fotografia wykonana przez Krzysztofa Jakubowskiego w 1970 roku przedstawia fragment dzisiejszej ul. bp. Edmunda Nowickiego biegnącej od ul. Cystersów do zachodniej bramy parku oliwskiego. Letnia sprzedaż pamiątek, obrazów (m.in. przy ul. Cystersów), na stoiskach i sztalugach rozstawionych przy płocie, którą sfotografował Krzysztof Jakubowski odbywała się tu już od lat powojennych.