Krzyż na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i Mściwoja II. Jedyna pamiątka po istniejącym tu niegdyś cmentarzu epidemicznym (cholerycznym). Fotografię wykonała w dniu 13.11.2009 roku Anna Jakubowska.