Fotografia wykonana przez Krzysztofa Jakubowskiego zimą 1963 roku przedstawia zamarznięty fragment zatoki i zasypany śniegiem pal dawnego mola. Za kilka lat resztki mola zostaną usunięte by nie zagrażały kąpiącym się plażowiczom.