Budynek Główny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Kazimierza Górskiego 1. Od 1956 roku mieściło się tu Technikum Wychowania Fizycznego, 1957 Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego, 1969 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego od 1974 im. Jędrzeja Śniadeckiego i od 1981 AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego.