Dworek Ludolfina (Ludolphine) pochodzący z początku XIX wieku nazwę swą zawdzięcza od Ludolfa von Hohenzollerna, który urządził tu swą podmiejską rezydencję i park. Od 1933 roku w posiadłości mieściła się siedziba Ewangelickiego Związku Diakonisek. W 1979 roku podzielona. Część południową, na której znajduje się dworek otrzymała AWFiS. Mieści się tu m.in. biblioteka uczelni.