Zabudowania gospodarcze dworku Ludolfina (Ludolphine) pochodzącego z początku XIX wieku. Od 1933 roku w posiadłości mieściła się siedziba Ewangelickiego Związku Diakonisek. W 1979 roku posiadłość została podzielona. Część południową (Czyżewskiego 29), na której znajduje się dworek i zabudowania gospodarcze otrzymała AWFiS. Mieści się tu m.in. biblioteka uczelni.