Od 1928 roku Ochronka Polska Macierzy Szkolnej, która odkupiła działkę z domem znajdującym się przy ulicy Ludolfiner Straße 12a/b (obecnie Czyżewskiego 12b) do Niemca Johanna Doscha. Po przebudowie budynku wykonanej według projektu architekta Czesława Świałkowskiego znalazły się w nim salki dla dzieci i niewielka aula ze sceną, która służyła do 1939 roku wielu polskim organizacją. Budynek przetrwał lata PRL-u, w których chciano go wyburzyć i nadal służy dzieciom jako przedszkole nazwane "Leśny Domek".