Obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego. Na pierwszym planie basen i w głębi po prawej budynek główny uczelni.