Freudental (Dolina Radości). Zabudowania i pola pomiędzy górną doliną Schwabego a restauracją Freudental. W 1865 roku Dolinę Radości przejmuje nadleśnictwo oliwskie, które urządziło w dawnych stawach młyńskich hodowlę ryb (pstrąga tęczowego, kiełbi i łososi).