Dawny kościół ewangelicki zaprojektowany przez Karla Webera w stylu neogotyckim i budowany w latach 1913 - 1920. Nazwany został kościołem Pojednania (Versöhnungkirche). W 1926 roku wstawiono organy wykonane przez firmę Wittek z Elbląga. Proboszczem parafii ewangelickiej był wówczas Karl Emil Albert Otto (1920-1933). Od 1945 roku przejęty przez przybyłych do Oliwy cystersów. Od 1988 roku to kościół parafialny Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.