V oddział Straży Pożarnej w Gdańsku Oliwie, który miał swą siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 516 (516a). Rozpoczął swoją działalność w dniu 2 maja 1945 roku. W 1950 roku oddział został zlikwidowany. W dniu 1 czerwca 1996 roku Straż Pożarna powraca do Oliwy do nowo wybudowanego budynku przy ul. Beniowskiego 7.