1 września 1939 roku już o godzinie 3:30 w Oliwie rozpoczęto aresztowania działaczy polonijnych. Tak relacjonował w swych pamiętnikach przemarsz oddziałów niemieckich wówczas 17 letni oliwianin (1.9.1939): Maszerują pierwsi żołnierze. Oddziały "policyjne" Gdańskiego Kraju; pieszo, na samochodach, konno. Wciąż i wciąż, bez końca. Ludzie pozdrawiają. Lecą kwiaty, w stronę przystrojonych już żołnierzy.[...] Od czasu do czasu pozostają już odstępy między kolumnami i wkrótce pojawiają się kolejne już tylko co jakiś czas. [...] Stopniowo ulice się przerzedzają. Burza też nadciąga. A więc do domu!