Przekaz pieniężny z fabryki Bruno Toercklera produkującej mydło i sodę. Budowę fabryki rozpoczęto przy ówczesnej ul. Danziger Straße 13 (Grunwaldzka 497) w 1894 roku, a zakończono w 1895. Około 1939 roku fabrykę przejmuje Thompson-Pilo. Po wojnie była to Fabryka Chemiczna Nr 2, następnie już nieistniejące Gdańskie Zakłady Chemiczne.