Czysty blankiet przekazu pieniężnego z fabryki Thompson-Pilo produkującej mydło i sodę. Około 1939 roku fabrykę Bruno Toercklera przejmuje Thompson-Pilo. Po wojnie była to Fabryka Chemiczna Nr 2, następnie już nieistniejące Gdańskie Zakłady Chemiczne.