Fragment ulicy Cystersów, przy której widoczne są wypalone mury fasady wschodniej i południowej szafarni (ul. Cystersów 15), oraz na wprost zabezpieczone tymczasowym nakryciem wieże katedry oliwskiej. Utraciły one swe hełmy w marcu 1945 roku w czasie ostrzeliwania Gdańska przez Armię Czerwoną. Leżały po wyzwoleniu na placu przed zachodnią fasadą katedry.