Pocztówka propagandowa (Kaiser Franz Joseph von Oesterreich - Cesarz Austrii) z okresu I wojny światowej ("Feldpost"). Ciekawostką jest, że autor korespondencji datował ją podając już nie używaną nazwę miejscowości "Glettkowo". Pieczątka: Veranstaltung zum Besten Kriegshilfe - Oliva 16.7.1916.