Karta odzieżowa z 1946 roku (maj-grudzień). Pieczątka: "Dorsz" Spółka Rybacka z o. o. Gospodarstwo Rybne Jelitkowo.